Otvoren natječaj za prijem volontera u županijska tijela uprave

Na osnovi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 62/15) i Zaključka Vlade Županije Središnja Bosna broj:01-05-418/15-19 od 04.9.2015.g, Vlada Županije Središnja Bosna objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem volontera u županijska tijela uprave

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), Vlada Županije Središnja Bosna objavljuje Javni poziv za prijem ( 200 ) volontera s visokom stručnom spremom u županijskim tijelima uprave, kako slijedi :

1. VŠS-VI , VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – pravnik …………………………….. 32 volontera

2. VŠS-VI , VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomist …………………………. 31 volontera

3. VŠS – VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer strojarstva………………… 2 volontera

4. VŠS-VI , VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer prometa…………………… 7 volontera

5. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer elektrotehnike……………. 4 volontera

6. VŠS-VI VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer informatike ………………..18 volontera

7. VŠS- VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer građevinarstva …………… 7 volontera

8. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer rudarstva …………………. 1 volonter

9. VŠS- VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer geologije/geodezije ………. 2 volontera

10. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer prostornog uređenja ……… 2 volontera

11. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer arhitekture………………….4 volontera

12. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer kemijske tehnologije ……….4 volontera

13. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer ekologije……………… 2 volontera

14. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – sanitarni inženjer……………… 12 volontera

15. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – socijalni radnik………………… 6 volontera

16. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – politolog ili fakultet političkih znanosti…………………………………………………………………………………………………… 4 volontera

17. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer poljoprivrede…………….. 6 volontera

18. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – veterinar………………………………. 3 volontera

19. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer šumarstva…………….. 6 volontera

20. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer prehrambene tehnologije…4 volontera

21. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer tehnolog (kemijsko-tehnološki smjer).. ………………………………………………………………………………………………………. 1 volonter

22. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer hortikulture……………….. 2 volontera

23. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – žurnalist(novinar) ………………3 volontera

24. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – kriminalist ………………………………. 10 volontera

25.VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – fakultet sigurnosnih i mirovnih studija …………. 3 volontera

26. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor razredne nastave …………………………. 3 volontera

27. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor ili magistar sociologije …………………. 2 volontera

28. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – diplomirani defektolog / logoped / psiholog……..6 volontera

29. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – diplomirani pedagog………………………………………3 volontera

30. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor ili magistar hrvatskog jezika i književnosti …2 volontera

31. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar bosanskog jezika i književnosti …2 volontera

32. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar engleskog jezika i književnosti …1 volonter

33. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar njemačkog jezika i književnosti …1 volonter

Opći uvjeti:

Na Javni poziv mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) i to :

– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja
-da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
-da se na njih na odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:

Osim općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to :

– VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja tražene struke
– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
– da nemaju radno iskustvo nakon stjecanja visoke stručne spreme

Popis potrebnih dokumenata:

Kandidati su dužni uz prijavu ,koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontaktni telefon , dostaviti i sljedeće dokumente:

– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju( original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o volontiranju.

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno formirano povjerenstvo koje će utvrditi rang listu prijavljenih kandidata koja će se dostaviti ministrima na odlučivanje o zaključivanju ugovora i raspoređivanju volontera.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Vlade Županije Središnja Bosna.

Volonteri s visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) , koji može trajati najdulje godinu dana.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su člankom 34. Zakona o radu ( Službene novine F BiH , broj 62/15) i člankom 43. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Županije Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK , broj 2/12), uz napomenu da će se volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti ( putem pošte ili direktno ) na adresu:

Vlada Županije Središnja Bosna
Služba za zajedničke poslove – Prijava za Javni poziv
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web stranici Vlade Županije (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK VLADE
Tahir Lendo, dipl. ing.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pero Gudelj i harmonika

Pero Gudelj bi uskoro mogao napustiti bolnicu

Bojevo gađanje na Granicama

U petak na Granicama bojevo gađanje