Impressum

Impressum

Glavni i odgovorni urednik – Dario Plavčić
Sportski novinar – Miodrag Vujović
Fotograf – Robert Marić

Adresa
Branitelja domovine bb
72 260 Busovača
BiH