Danas 25. sjednica Općinskog vijeća Busovača

Danas, 30. rujna 2015. s početkom u 9 sati u velikoj sali Općinskog vijeća Busovača održat će 25. sjednica Općinskog vijeća Busovača.

DNEVNI RED:

1. Davanje svečane izjave novog vijećnika u Općinskom vijeću Busovača
2. Izvršenje Proračuna Općine Busovača za period I-VI 2015.
3. Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća Busovača za period 1. siječanj – 30. lipanj 2015.
4. Informacija o radu stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća za period I-VI 2015.
5. Informacija o radu i financijskom poslovanju športskih klubova
6. Informacija o aktivnostima udruga građana registriranih na području općine Busovača
7. Informacija o stanju sigurnosti prometa i javnom redu i miru u općini Busovača za 2014.
8. Informacija o radu i problematici u mjesnim zajednicama općine Busovača
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Ljekarna Busovača
10. Davanje suglasnosti na Odluku o visini naknade članovima Skupštine Javnog poduzeća Komunalac Busovača
11. Davanje suglasnosti na Odluku o visini naknade članovima Skupštine Javnog poduzeća Radio Busovača
12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za izbor i imenovanje
13. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za istraživanje i obilježavanje grobišta II. svjetskog rata i poraća na području općine Busovača
14. Tekuća pitanja

Predsjedateljica
Općinskog vijeća Busovača
Mirjana Plavčić, dipl. ecc.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

GIPHY App Key not set. Please check settings

Prezentacija snaga i sredstava Oružanih snaga BiH u Vitezu

Struja skuplja za 700.000 bogatijih kućanstava, a za 100.000 siromašnijih jeftinija