spot_img
Subota, 9 prosinca, 2023
spot_imgspot_img

Vijeće ministara jednoglasno utvrdilo Nacrt proračuna institucija BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu.

Ministarstvo financija i trezora uputit će ga Predsjedništvu BiH, kao ovlaštenom predlagaču prema Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

Prethodno je jednoglasno usvojen Dokument okvirnog proračuna institucija (DOP) Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. – 2025. godine, usuglašen s Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje, koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo početkom prošlog tjedna.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u okviru proračuna za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 241,8 milijuna KM u odnosu na proračun institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od neizravnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 milijuna KM ili 18 % u odnosu na proračun za 2022. godinu. Ostali izvori financiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000 KM, namjenska sredstva za financiranje institucija BiH u iznosu 692.000 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000 KM.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000 KM i veći su za 23 % u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362 KM, što je povećanje za 426.777.243 KM u odnosu na proračun iz prethodne godine.

Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u proračunu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Nacrtom proračuna za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Europsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova suradnje s NATO-om.

Istodobno se proračunska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata proračunskih korisnika, kao i za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH.

Usvojene odluke o osnovici za plaću i regres

Na prijedlog Ministarstva financija i trezora donesene su Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu 600 KM i Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu 450 KM, u odnosu na 300 KM koliko je iznosio prethodnih godina.

Osnovica za obračun plaće povećana je u odnosu na 2022. godinu, kada je iznosila 535 KM, a primjenjivat će se sljedećeg mjeseca od dana usvajanja proračuna institucija BiH za 2023.

Povećanjem osnovice za plaće dijelom su uvaženi zahtjevi reprezentativnih sindikata u institucijama BiH, koji su tražili njezino povećanje na 630 KM.

Vijeće ministara BiH povećanjem osnovice i regresa prati mjere koje poduzimaju vlasti na nižim razinima vlasti, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih uslijed općeg trenda rasta cijena.

Na sjednici je donesena i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještajanaknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora BiH.

Na ovaj način, među ostalim, svim zaposlenim u institucijama koje ostvaruju pravo naknade troškova smještaja utvrđuje se jednoobrazno, i to u određenim postotcima od osnovice za obračun plaće, umjesto kako je ranije bila iskazana u apsolutnim iznosima koje je potrebno mijenjati nakon promjene osnovice za obračun plaće, priopćeno je iz Službe za informiranje Vijea ministara BiH.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM