spot_img
spot_imgspot_img
Subota, 24 veljače, 2024

Javni poziv za Program sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi

Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015. objavljen je na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (www.fmpvs.gov.ba).

Program podrazumijeva davanje poticaja za osobe s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistriranim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.

Zainteresirane osobe iz ciljne grupe su pozvane da posjete internet stranice Zavoda i Ministarstva te se upoznaju o sadržaju Programa radi eventualne prijave na Javni poziv koji je otvoren do utroška sredstava, saopćeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.


U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu, Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, mjera „Sufinanciranje troškova penzijskog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte“ Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Sporazuma o suradnji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog zavoda za zapošljavanje sačinjen je Program sufinanciranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015 (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM koje osiguravaju Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu Zavod) – u iznosu od 1.500.000,00 KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu Ministarstvo) – u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Realizacija Programa provodit će se zajedno sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu Služba).

J A V N I P O Z I V

Cilj Programa

Omogućiti poticaj za osobe s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistriranim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.

Ciljna grupa

Ciljna grupa/korisnici sredstava su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH, te u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, bez obzira na stupanj obrazovanja i dob, a koja će po odobravanju sredstava registrirati i održati registriranom poljoprivrednu djelatnost u trajanju od najmanje 36 mjeseci i/ili koje će se zaposliti u novoregistriranim ili već postojećim poljoprivrednim obrtima.

U Programu ne mogu sudjelovati nezaposlene osobe koje su već koristile kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda i/ili Službe radi pokretanja djelatnosti i osobe kojim je naložen povrat ostvarene novčane podrške iz Programa Ministarstva.

U Programu ne mogu sudjelovati nezaposlene osobe koje su odjavile poljoprivrednu djelatnost od 2.7.2015.godine.

U Programu ne mogu sudjelovati poslodavci (već postojeći poljoprivredni obrti radi zapošljavanja nezaposlenih osoba) koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva.

Poticajna mjera

Zavod će iz zajedničkih sredstava osobama, kojima se odobre poticajna sredstva, nakon što registriraju poljoprivrednu djelatnost i otpočnu s radom mjesečno isplaćivati/refundirati poticajna sredstva:

u visini od 100% iznosa obaveznih doprinosa (132 KM, odnosno ako se registrira obrt s knjigovodstvenim servisom, taj iznos se dodatno povećava do 50 KM) prvih 12 mjeseci (I godina),
u visini od 50% iznosa obaveznih doprinosa (66 KM, odnosno ako se registrira obrt s knjigovodstvenim servisom, taj iznos se dodatno povećava do 50 KM) u periodu od 13 do 24 mjeseca (II godina),
u visini od 50% iznosa obaveznih doprinosa (66 KM, odnosno ako se registrira obrt s knjigovodstvenim servisom, taj iznos se dodatno povećava do 50 KM) u periodu od 25 do 36 mjeseci (III godina),
u visini od 75% iznosa obaveznih doprinosa (99 KM, odnosno ako se registrira obrt s knjigovodstvenim servisom, taj iznos se dodatno povećava do 50 KM) u II i III godini u slučajevima gdje su aplikanti žene ili mlade osobe dobi do 35 godina.
U slučaju zapošljavanja nezaposlene osobe u novoregistriranim obrtima (najviše jedno lice po obrtu) mjesečno će se isplaćivati / refundirati i iznos obaveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenih (132 KM) u trajanju od šest (6) mjeseci.

U slučaju zapošljavanja nezaposlene osobe u već postojećim poljoprivrednim obrtima (najviše jedno lice po obrtu) mjesečno će se isplaćivati / refundirati i iznos obaveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenih (132 KM) u trajanju od dvanaest (12) mjeseci.

Pored toga fizičkim licima tj. novoregistriranim poljoprivrednim obrtima iz sredstava Zavoda sufinancirat će se i neophodni troškovi pokretanja djelatnosti (troškovi registracije, ljekarskog uvjerenja, taksa, opreme / sredstava za rad i sl.) u iznosu od 200 KM, a isplatit će se po izvršenom pravdanju utrošenih sredstava uz isplatu prvog dijela mjesečne refundacije.

Prijava na Javni poziv

Fizičko lice (nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) se prijavljuje za učešće u Programu putem web portala Zavoda: www.fzzz.ba i web stranice Ministarstva: www.fmpvs.gov.ba te u elektronski obrazac prijave unosi lične podatke i podatke o poslovnoj ideji koju namjerava realizirati, te eventualno podatke o osobama koje želi zaposliti.

Nakon izvršene prijave, a najkasnije u roku od 60 dana, fizičko lice (nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) dostavlja Službi isprintan i svojeručno potpisan Obrazac prijave uz koji obavezno dostavlja:

ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti, čiji datum je nakon datuma apliciranja na Javni poziv (za novoregistrirane)
kopiju identifikacijskog broja (kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji),
podatak o osnovici za obračun obaveznih doprinosa u skladu sa zakonskim propisima
kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (Obrazac JS 3100)
ovjerenu kopiju ugovora o radu i kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (Obrazac JS 3100 ) za lica koja eventualno zapošljava ili s kojima registrira djelatnost,
broj računa u poslovnoj banci (kopiju ugovora s poslovnom bankom) na koji će se sredstva doznačiti

potvrda o upisu obrta u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata.
Poslodavac – poljoprivredni obrt registriran prije Javnog poziva se, također, može prijaviti za učešće u Programu putem web portala Zavoda: www.fzzz.ba i web stranice Ministarstva: www.fmpvs.gov.ba , i to za sufinanciranje zapošljavanja jedne (1) nezaposlene osobe, te u prijavu unosi svoje podatke i podatke o osobi koju namjerava zaposliti (kanton prebivališta osobe, mjesto rada, i dr.)

Osnovne informacije o postupcima, proceduri i aktivnostima iz Programa, nezaposlena lica dobivaju u Zavodu/Ministarstvu i Službi, odnosno putem e-mail adrese Zavoda: [email protected] te e-mail adrese Ministarstva [email protected]. Nezaposlena lica se, također, mogu obratiti za pomoć Ministarstvu/Službi prilikom ispunjavanja elektronskog obrasca prijave.

Cjelokupan tekst Programa je dostupan na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba i web stranici Ministarstva: www.fmpvs.gov.ba .

Javni poziv objavljen je  9. 11. 2015. godine u 9 sati, a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih Programom.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM