spot_img

Iz Federacije BiH se odselilo više žena, odlaze i stariji od 85, čak i u Rusiju

Kada je riječ o odlascima u inozemstvo, najviše je stanovnika adresu u BiH zamijenilo onom u Njemačkoj, Hrvatskoj te Austriji. Mnogi, nažalost, i trajno.

U BiH su unutarnje migracije odavno prisutne, mnogi se sele iz entiteta u entitet ili grada u grad radi boljeg života, plaća, uvjeta… Tako se u Federaciju BiH tijekom prošle godine doselila 2671 osoba, dok su se u istom razdoblju odselila 4933 stanovnika, piše Večernji list BiH.

Unutarnje migracije

Kada je riječ o Republici Srpskoj, nju su tijekom prošle godine napustile 3632 osobe, a doselile su se 2934 osobe. I Distrikt Brčko prošlu je godinu završio s manjim brojem stanovnika. Iz tog dijela BiH se tijekom 12 mjeseci odselila 761 osoba, dok ih se u istom razdoblju doselilo 508, pokazalo je izvješće Federalnog zavoda za statistiku “Migracije stanovništva 2022.”. Riječ je dijelom o unutarnjim migracijama, dok je dio državljana BiH novo mjesto stanovanja pronašao u inozemstvu. Nažalost, u velikom broju slučajeva i trajno. Kada je riječ o odlascima u inozemstvo (registriranim kod nadležnog tijela), najviše stanovnika adresu u BiH zamijenilo je onom u Njemačkoj. Na drugom mjestu zemalja u koje se državljani BiH najčešće preseljavaju je Republika Hrvatska, slijedi Austrija, Slovenija pa Srbija. Uz navedene, državljani BiH su tijekom prošle godine emigrirali i u Crnu Goru, Nizozemsku, Švedsku, pa čak i Rusiju. Prema Zavodu za statistiku Federacije BiH, tijekom prošle godine iz ovog su entiteta registrirana 2072 odlaska u inozemstvo. Od navedenog broja, adresu u Federaciji BiH inozemnom su zamijenile 1142 žene te 930 muškaraca. Kada je riječ o dobnoj strukturi, odselilo se najviše osoba u dobi od 25 do 39 godina. Zanimljiv je podatak i kako se u inozemstvo tijekom prošle godine odselilo 36 osoba starijih od 85 godina. Porazni pokazatelji samo ističu trend odlaska koji je u BiH prisutan godinama. Inače, istraživanjem o preseljavanju stanovništva u Federaciji BiH osiguravaju se podaci o obujmu i tokovima preseljavanja stanovništva unutar Federacije BiH, kao i kretanje stanovništva prema drugom bh. entitetu ili prema Distriktu Brčko BiH po demografskim i drugim karakteristikama stanovništva.

Istraživanja i baza

Predmet istraživanja unutarnjih migracija su migracije stanovništva koje se odnose na stanovništvo koje se preseljava iz svog dosadašnjeg mjesta stanovanja u drugo mjesto s namjerom da u tom drugom mjestu živi. Na osnovi prikupljenih podataka osiguraju se praćenje i proučavanje kvantitativnih aspekata migracije (obujam doseljenja i odseljenja), kao i migracijskog salda, tokova migracija, teritorijalne distance na kojoj se kreću migranti, tipova migracija, a s demografskog aspekta migranti prema starosti, spolu, mjestu/državi rođenja i državljanstvu. Uz navedeno, migracije stanovništva s obje svoje komponente (imigracija i emigracija) utječu na porast odnosno smanjenje broja stanovništva i predstavljaju element za izračunavanje broja stanovnika prema teritorijalnom rasporedu. Ciljem statističkog istraživanja o migracijama smatra se i formiranje baze podataka koja se sastoji od osoba koje su barem jedanput promijenile mjesto stanovanja u promatranom razdoblju, uzimajući u obzir samo posljednju promjenu prebivališta – boravišta. Istraživanje o migracijama stanovništva u Federaciji BiH temelji se na evidencijama prebivališta i boravišta građana BiH koje se vode u Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

 

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti