spot_img
spot_imgspot_img
Petak, 23 veljače, 2024

53 točke Dnevnog reda, sutra zasjeda Vlada SBŽ

Nakon ljetne pauze sazvana je 6. sjednica Vlade ŽSB za četvrtak 27.8.2015.godine sa početkom u 9 sati.

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 5. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – tajnik Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o kantonalnim administrativnim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudskim taksama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Dokument okvirnoga Proračuna Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016.-2018. godina – Ministarstvo financija
5. Nacrt programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016.-2018. godina – Ministarstvo financija
6. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016.-2018. godina – Ministarstvo financija
7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2015. godine – Ministarstvo financija
8. Konačan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu – Ministarstvo finansija
9. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za drugi kvartal 2015. godine – Ministarstvo financija
10. Izvješća, (5), o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog odluke o oročavanju raspoloživih novčanih sredstava – Ministarstvo finansija
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina za 2015. godinu – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, za sufinanciranje nastupa na Međunarodnom sajmu ”ZEPS 2015”, Zenica – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Kantona, za poticaje u poljoprivredi, pomoć poljoprivrednim proizvođačima (edukacija pčelara, 1.200,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na promociju sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o izdvajanju novčane pomoći udrugama sportskih ribolovaca za promociju sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i objekata za potrebe ribolovaca te izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
17. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2015. godinu (organizacija Sajma, 2.000,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
18. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava za projekte iz Programa utroška sredstava sa pozicije ”Transfer-poticaji vodoprivredi” za 2015. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javnih nabave – radovi na održavanju radnih prostorija u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nastavak izgradnje I faze Srednje škole ”Novi Travnik” – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u Osnovnoj školi ”Muhsin Rizvić”, Fojnica i Četvrta osnovna škola Torlakovac – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
22. Prijedlog projekta ”e Vlada” – Stručni tim
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih obitelji – Uprava za borce
24. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave za nabavu i isporuku kancelarijskoga potrošnog materijala – Služba za zajedničke poslove
25. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za građevinske i zanatske radove za saniranje sanitarije u zgradi tri bora – Služba za zajedničke poslove
26. Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za općine o isporuci goriva – Služba za zajedničke poslove
27. Suglasnost premijeru Kantona za potpisivanje Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godine – premijer Kantona
28. Suglasnost premijeru Kantona za upućivanje poziva za sastanak ministru zdravstva Libije – predsjednik Vlade Kantona
29. Suglasnost osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje za školsku 2015./2016. – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
30. Suglasnost za nabavu CD pleyera – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
31. Suglasnost za nabavu stalnog sredstva – Ministarstvo financija
32. Suglasnost za produljenje ugovora o djelu – Ministarstvo unutrašnjih poslova
33. Suglasnost za nabavu peleta za grijanje – Ministarstvo unutrašnjih poslova
34. Suglasnost za prodaju starih registarskih tablica – Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Suglasnost za nabavu namjenskog štampača za izradu iskaznica – Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Suglasnost za nabavu Firewall uređaja – Ministarstvo unutrašnjih poslova
37. Prijedlog za smanjenje PTT troškova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
38. Suglasnost za javnu nabavu opreme i uredskoga namještaja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
39. Suglasnost za izdvajanje sredstava za nabavu stalnih sredstava – štampača- printera, u Općinskome sudu u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
40. Suglasnost za nabavu u postupku Direktnog sporazuma za javnu nabavku robe i obavljanje usluga – servisiranje i punjenje klima uređaja u Općinskome sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
41. Suglasnost za provedbu postupka za zamjenu PVC stolarije sa staklom na II. katu zgrade Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
42. Suglasnost za nabavu vršenja molerskih i drugih zanatskih radova u Općinskome sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
43. Suglasnost za produljenje radnog odnosa uposlenici Općinskoga suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
44. Suglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Kantonalnom tužiteljstvu Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
45. Suglasnost za nabavu i ugradnju klima uređaja za potrebe Ureda za zakonodavstvo – Ured za zakonodavstvo
46. Izvještaj o prvom redovitom nadzornom auditu sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 – Ministarstvo gospodarstva
47. Izvještaj o raspolaganju sredstvima Tekuće zalihe Budžeta predsjednika Vlade Kantona i ministra financija – Ministarstvo financija
48. Izvješčeo realizaciji zaključaka Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave (za lipanj i srpanj)
c) Ministarstvo privrede
d) Kantonalni arhiv
49. Izvješće o radu inspekcija – sekretar Vlade Kantona
a) Inspekcija za zaštitu od požara u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova za lipanj i srpanj 2015. godine
b) Inspekcija u sastavu Ministarstva privrede
c) Inspekcija u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Inspekcija u sastavu Ministarstva zdravstva i socijalne politike
50. Izvještaj o korištenju fiksnih i mobilnih radara (po Zaključku Vlade) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
51. Informacija o vezi vansudske nagodbe sa policijskim službenikom Slobodanom Bradarom – Ministarstvo unutrašnjih poslova
52. Zahtjev Općine Fojnica za financijskom pomoći u vezi održavanja prijevremenih izbora za načelnika Općine Fojnica – Ministarstvo finansija
53. Prijedlog za produljenje mandata članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu – Agencija za privatizaciju

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM