spot_img
spot_img
Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024

Važno priopćenje Udruge sportskih ribolovaca Vitez

Zbog pogrešnih interpretacija i priopćenja donosimo informaciju  o aktivnostima koje su poduzete od strane UO USR Vitez vezane za “incident” na rijeci Lašvi ispuštanjem velikih količina mulja iz akumulacije MHE Vitez 1 na dan 21.01.2023. godine.

– Slijedeći propisane zakonske procedure USR Vitez je izvršila prijave o “incidentu” na slijedeće adrese: PS Vitez, kantonalna vodoprivredna inspekcija, kantonalna inspekcija zaštite okoliša, kantonalna poljoprivredna inspekcija i federalna vodoprivredna inspekcija. Zakon o vodama u članku 139. definira nadležnost za rad MHE, a u ovom slučaju, obzirom da je snaga MHE ispod 5 MW, nadležnost pripada kantonalnim inspekcijama, a ne federalnim.
– Uviđaj na dan 21.01.2023. godine je izvršen od strane PS Vitez i kantonalne vodne inspekcija o čemu su sačinjeni zapisnici. Posebno se zahvaljujemo gdji Ivana Strniša, kantonalni vodni inspektor, koja se odmah odazvala pozivu te iako je u pitanju vikend i neradni dan, u više navrata obilazila teren.
– Članovi USR Vitez su cijelo vrijeme pratili stanje na terenu pri čemu je načinjen veći broj foto i video zapisa u svrhu dokaznog materijala.
– Uzeti su uzorci vode iznad i ispod MHE Vitez 1 (po 3 uzorka: na površini, sredini i dnu vodenog stuba), uzorci mulja kao i primjerci uginule ribe nizvodno od MHE.

Svi uzorci vode i mulja poslani su na analizu u ovlaštenu laboratoriju, a primjerci uginule ribe u ovlašteni institut. Isti su propisno preuzeti i pohranjeni u sterilnu ambalažu te dostavljeni na analizu. Troškove ovih analiza snosi Udruga sportskih ribolovaca Vitez. Jedan dio uzoraka uginule ribe smo ostavili za naše potrebe i isti su zamrznuti.
– Procjenu nastale štete na ovom dijelu rijeke Lašve će raditi ovlaštene institucije
Nakon prikupljanja svih neophodnih materijalnih dokaza isti će biti predati pravnim zastupnicima na dalje postupanje.

Pojašnjenje pojma kazne za prekršaj i naknade štete:
– Kazne za počinjeni prekršaj su propisane u članku 204. Zakona o vodama i kreću se u iznosu od 5.000 do 50.000 KM za pravnu osobu i 500 KM do 5.000 KM za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Sredstva naplaćena na ime kazni za počinjeni prekršaj su prihod kantonalnog budžeta.
– Naknadu nastale štete na vodotoku kao i period revitalizacije dijela vodotoka donosi nadležni sud na osnovu predočenih materijalnih dokaza i ova naknada nema veze sa kaznama za počinjeni prekršaj. Šteta pričinjena ribljem fondu je definirana kroz Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu. Sredstva ostvarena od naknade štete naplaćena po odredbama ovoga Pravilnika pripadaju korisniku ribolovnog područja, odnosno zone i koristi se za saniranje i revitalizaciju. Koliko će ovo trajati i kakav će biti ishod ostaje da se vidi.

Plan revitalizacije:
USR Vitez će odmah početi sa akcijama čišćenja vodotoka i obala. Kako se salmonidne ribe nalaze na vrhu lanca ishrane, nakon provedene analize bentosa (bentos je životna zajednica biljnih (fitobentos) i životinjskih (zoobentos) organizama vodenih ekoloških sustava), a u cilju revitalizacije ovog dijela rijeke i u skladu sa našim mogućnostima, u 2023. godini planiramo izvršiti veći broj poribljavanja različitim vrstama riba.

Upravni odbor USR Vitez

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti