Sutra 13. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Sazvana je 13. sjednica Vlade KSB za četvrtak, 19. studenog 2015. godine, s početkom u 9 sati.

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 4. izvanredne i 12. redovite sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade

2. Strategija razvoja Županije Središnja Bosna za 2016-2020. godina – predsjednik Vlade
a) Izvješće o radu Županijskog odbora za razvitak
b) Prijedlog odluke o isplati nadoknade članovima Županijskog odbora za razvitak

3. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (animalna proizvodnja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (biljna proizvodnja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

5. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima (ublažavanje štete) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje u poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima (natjecanje i izložba životinja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

7. Prijedlog odluke o izradi šumskogospodarske osnove za privatne šume na području Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

8. Prijedlog odluke o korištenju sredstava tekuće zalihe za usluge sekcije lešine medvjedice – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – regulacija Rijeke Bile – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zaštitu okoliša za 2015. godinu – iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za projekte infrastrukture u općinama za 2015. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
a) Suglasnost na Sporazum o raspodjeli i realizaciji sredstava za projekte infrastrukture u općinama

13. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za djecu s posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

14. Prijedlog odluka (7X) o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za škole – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sport
a) OŠ Kiseljak 1 , Bilalovac
b) OŠ Vitez
c) III.OŠ Oborci
d) OŠ Uskoplje
e) OŠ Berta Kučera ( za rekonstrukciju objekta)
f) OŠ Berta Kučera ( za nabavku školskih ploča)
g) SŠ Travnik

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje općina na osnovu njihovih planova i projekata razvitka u cilju jačanja sustava zaštite i spašavanja – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

16. Suglasnost za nabavu računarske opreme za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

17. Suglasnost za isplatu naknade za privremeno obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

18. Suglasnost za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

19. Izvješće o utrošku sredstava doznačenih općini Jajce i općini Travnik za sanaciju šteta od poplava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

20. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za tiskanje Službenih novina Kantona Središnja Bosna – Stručna služba Vlade

21. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge preprojektiranja i izgradnje druge faze zgrade arhivskog depoa – Kantonalni arhiv
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za usluge preprojektiranja i izgradnje druge faze zgrade arhivskog depoa

22. Suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta – Kantonalni arhiv

23. Suglasnost za pokretanje postupka za sanaciju krova na zgradi Policijske stanice G.Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo unutarnjih poslova

24. Suglasnost za nabavku opreme i izvođenje radova na uspostavi sigurnosnog područja u zgradi MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova

25. Suglasnost za nabavu opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

26. Suglasnost za izvođenje molerskih i drugih zanatskih radova na zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

27. Suglasnost Općinskome sudu u Bugojnu za prijem sudskih pripravnika i volontera – Ministarstvo pravosuđa i uprave

28. Suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za uvođenje Toptima u Ministarstvu unutarnjih poslova – Ministarstvo unutarnjih poslova

29. Suglasnost za uređenje prostora za čuvanje privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije po naredbi sudova – Ministarstvo pravosuđa i uprave

30. Suglasnost za osnivanje povjerenstva za utvrđivanje duljine relacije za prijevoz učenika Gornje Krčevine – OŠ Karaula – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

31. Suglasnost za nabavu roga i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
a) OŠ ”Voljevac” – nabava i instaliranje peći na čvrsto gorivo
b) OŠ ”Bila” – nabavka i ugradnja kamere za video nadzor
c) SŠ ”Busovača” – nabavka i postavljanje zaštitne mreže
d) OŠ ”Bristovi” – zamjena oštećene pumpe za centralno grijanje

32. Suglasnost o pokretanju postupka za potrebe Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje
a) za nabavku ortopedskih pomagala
b) za nabavku nadgrobnih spomenika
c) za medicinsku rehabilitaciju

33. Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za mjesec listopad 2015.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
c) Ministarstvo gospodarstva
d) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

34. Izvješće o radu inspekcija za mjesec listopad 2015.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( za devet mjeseci)
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
d) MUP- inspekcija zaštite od požara
e) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

35. Prijedlog zaključka o visini naknade za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u pravosudnim institucijama Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo pravosuđa i uprave

36. Prijedlog za dopunu Zaključka, broj: 01-05-358/15-2 od 16. 7. 2015. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova

37. Suglasnost za plaćanje naknade po osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom – Ministarstvo unutarnjih poslova

38. Utvrđivanje odgovora na zastupničko pitanje – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

39. Razrješenja i imenovanja
a) imenovanje člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) imenovanje radne skupine za izradu Strategije za borbu protiv korupcije
c) imenovanje članova kantonalnog tijela za sprječavanje korupcije i praćenje realizacije Strategije.
d) imenovanje kontakt osobe s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
e) Rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna
f) Rješenje o produljenju mandata članovima Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna
g) imenovanje predstavnika Vlade Kantona za članove Povjerenstva za izbor i imenovanje direktora i izvršnih direktora ŠGD ”Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume”, d. o. o., Donji Vakuf
h) prijedlog Rješenja o produljenju mandata članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

GIPHY App Key not set. Please check settings

U Rajlovcu ubijena dva vojnika Oružanih snaga BiH, jedan vojnik ranjen

Ribarski dom u Busovači - USR Busovača

U Busovači se gradi ribarski dom [FOTO]