spot_img
spot_imgspot_img
Nedjelja, 25 veljače, 2024

Sutra 10. sjednica Vlade Srednjobosanske županije

Sutra, 15. listopada 2015. u prostorijama Vlade Srednjobosanske županije održat će se 10. sjednica Vlade. Sjednica počinje u 9 sati, a za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

D N E V N I   R E D

1. Zapisnik s 9. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika ugljena u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu davanja šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o razvrstavanju javnih cesta na području Srednjobosanskog kantona u lokalne ceste – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe za projekta ”Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” – Ministarstvo financija
7. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za septembar 2015. godine – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o korištenju sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2015. godinu za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan novčanih tokova Srednjobosanskog kantona za IV. kvartal 2015. godine – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluke o izdvajanju šume iz šumskogospodarskog područja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za izradu Elaborata zona zaštite izvorišta ”Đamijska voda”, općina Jajce
b) za izgradnju vodovoda u MZ Putiš, općina Busovača
c) za izgradnju vodovoda u naselju Bukve, općina Vitez
d) za izgradnju vodovoda Rovna, općina Bugojno
e) za izgradnju kanalizacije u MZ Kandija, općina Bugojno
f) za regulaciju lijeve obale rijeke Lepenice, općina Kiseljak
g) za regulaciju riječnog korita rijeke Ščone, općina Fojnica
h) za rekonstrukciju odvodnje površinskih voda u Ul. 707 SBB, općina Donji Vakuf
i) za dogradnju vodovoda za naselje Prusac, općina Donji Vakuf
j) za izgradnju rezervoara za vodu u mjestu Orunj, općina Kreševo
k) za izgradnju vodovoda u naselju Bešići, općina Busovača
12. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potporu projektima ekoloških društava – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola za IX. I X. mjesec 2015. godine – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe za stručni nadzor nad gradnjom SŠ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
16. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za uspostavu elektronskih evidencija i nadzora na održavanju pokretnih stvari u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) suglasnost na dopunu Plana nabavki roba i usluga u 2015. godini za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
17. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za potrebe Kantonalne uprave za borce – Uprava za borce
a) za psiho-socijalno liječenje
b) za manifestacije i obljetnice
c) za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih obitelji
18. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za borce – Uprava za borce
a) za nabavku ortopedskih pomagala
b) za medicinsku rehabilitaciju
c) za nabavku nadgrobnih spomenika
19. Suglasnost za pokretanje procedure za obavljanje praktičnog dijela obuke učenika završnog razreda B i C kategorije vozača motornih vozila- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Suglasnost za pokretanje procedure za prijevoz učenika OŠ Kalibunar – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u nižim potrošačkim jedinicama (školama) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrkog ugljena – Komisija za javne nabave
23. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu lož ulja – Povjerenstvo za javne nabave
24. Prijedlog odluka o pokretanju postupka javnih nabavki – Komisija za javne nabavke
a) za nabavku kancelarijskog materijala
b) za nabavku računarskog potrošnog materijala
c) za nabavku potrošnog materijala za tehničko održavanje zgrada
d) za nabavku materijala za održavanje higijene
e) za nabavku računara, printera, kopir aparata i faksova
f) za nabavku usluga servisiranja i odražavanja računarske opreme, foto kopir aparata i faks aparata
g) za nabavku usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala
h) za nabavku usluga servisiranja i održavanje motornih vozila
i) za nabavku usluga pranja vozila
25. Suglasnost za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
26. Suglasnost za adaptaciju prostorija Policijske stanice Kiseljak – Ministarstvo unutrašnjih poslova
27. Suglasnost za produženje ugovora o djelu za usluge održavanja čistoće na objektima u Slimenima – Ministarstvo unutrašnjih poslova
28. Suglasnost za nabavku opreme za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
29. Razmatranje Prijedloga za izradu Akcionog plana Srednjobosanskog kantona za realizaciju Reformske agende za BiH 2015 – 2018. godina – Stručna služba Vlade
30. Razmatranje zahtjeva Udruženja studenata studentskog centra Sarajevo za povećanje subvencija za smještaj i ishranu studenata – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
31. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona – Stručna služba
a) Ministarstvo financija
b) Ministarstvo unutarnjih poslova
c) Ministarstvo privrede
d)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
32. Izvještaj o radu Inspekcije za septembar 2015. godine – Stručna služba
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b) Ministarstvo privrede
c) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
33. Izvještaj o poduzetim mjerama po preporukama Odjela za internu reviziju – Stručna služba
a) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
b) Kantonalno javno pravobranilaštvo
c)Kantonalni arhiv
34. Informacija o utrošku sredstava za sufinanciranje visokog školstva za razdoblje 2011 – 2015. godina ( po Zaključku Vlade) – Ministarstvo financija
35. Suglasnost na Sporazum o odnosima po pitanju prodaje nekretnina u Crnoj Gori na koje pravo vlasništva polaže ”Rudnici boksita”, d. d., Jajce – Agencija za privatizaciju
36. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o nominiranju člana Upravnog vijeća Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo
b) Rješenje o nominiranju člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM