Raspored radarskih kontrola u Busovači i SBŽ

0
64

BUSOVAČA

19:00 do 20:00 sati ulica 1.mart
20:00 do 21:00 sati Polje
21:00 do 22:00 sati ul. N.Š. Zrinski
22:00 do 23:00 sati Kaonik
23:00 do 00:00 sati ulica 1.mart.

KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Azapovići
12:00 do 14:30 sati Han Ploča.

FOJNICA

10:30 do 12:00 sati Gojevići
13:00 do 15:00 sati Polje Pločari.

VITEZ

17:00 do 21:00 sati Bila
21:00 do 01:00 sati R-441 Počulica.

NOVI TRAVNIK

11:30 do 13:00 sati M-16.4 Duhovo
14:30 do 16:00 sati R-439 Rastovci.

TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati Dolac na Lašvi
10:00 do 11:30 sati Nova Bila
12:30 do 13:30 sati Aleja Konzula
14:00 do 15:30 sati M-5 Šehida.

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati M-16.4 Rostovo
11:00 do 12:30 sati ul. Kožarska
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Zlavast.

DONJI VAKUF

17:00 do 19:00 sati Oborci
21:00 do 22:00 sati Prusac.

GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska
12:00 do 13:00 sati Pajić Polje.

JAJCE

08:30 do 10:30 sati M-5 Plivska jezera
11:00 do 13:00 sati M-16 Zastinje
17:00 do 19:00 sati M-5 Bravnice.