spot_img
spot_img
Ponedjeljak, 27 svibnja, 2024

Prioritet u Busovači zamjena azbestnih cijevi u vodovodu i gradnja suvremenog!

U proračunu općine za 2023. od 7,250.000 KM za ceste je u planu 1,7 mil. KM, za studente 65.000 KM, rodilje 30.000 KM… Predsjednik OV-a Josip Mravak kaže kako su proračunske stavke na dobrobit svih stanovnika

Planirani proračun općine Busovača za 2023. godinu iznosi 7,250.000 KM. U usporedbi s prošlom, 2022. godinom, kada je usvojen u visini od 7,090.000 KM, veći je za 160.000 KM. No, razlika je znatno veća – za čak 2,400.000 KM, kad se usporedi s pretprošlom 2021. godinom, u kojoj je donesen u visini od 4,850.000 KM. Prihodovna strana od 7,250.000 KM, koliko iznosi i rashodovna, planira se ostvariti iz pet izvora: od poreza 4,012.800 KM, od neporeznih prihoda 1,420.500 KM, od novčanih kazni 300 KM, od tekućih transfera 156.200 KM i od kapitalnih transfera 1,660.200 KM. Plan rashodovne strane sadrži četiri glavne stavke: tekući rashodi 4,775.500 KM, kapitalni izdaci 2,370.000 KM, tekuća rezerva 50.000 KM i izdaci za otplatu dugova 54.500 KM.

Obnova cesta i mostova

– Osim rekonstrukcije i obnove cesta u naseljenim mjestima, u proračunu imamo jednu od najvažnijih stavki i investicija – rekonstrukciju i obnovu vodovodne i kanalizacijske mreže u najužem dijelu općine. Za to je ukupno predviđeno 400.000 KM, po 200.000 KM za vodovod i kanalizaciju. Posebice bih naglasio važnost preuređenja i obnove vodovodne mreže na kojoj su učestali kvarovi i pucanje cijevi. Čim vremenske prilike dopuste, počet će izvođenje radova kako bi se dio vodovodne mreže doveo u red, odnosno izmijenile dotrajale i zastarjele cijevi.

Riječ je o azbestnim cijevima postavljenim prije više desetljeća, staroj, zaostaloj i prevladanoj tehnologiji koju će zamijeniti suvremeni cjevovod. Vrlo je važna i obnova kanalizacijske mreže, ali voda nam je u ovom trenutku prioritet – objašnjava Josip Mravak, predsjednik Općinskog vijeća Busovača. Vrlo važan projekt i značajna sredstva namijenjena za njegovu provedbu je rekonstrukcija, obnova, izgradnja i održavanje mjesnih cesta i mostova. Za to je u proračunu predviđeno 1,777.000 KM. – Svake godine približno toliko sredstava ulaže se na području naše općine, kako u cestovne dionice koje vode prema turističkim zonama tako i u druge dionice po naseljenim mjestima. Turističke zone su dva skijališna centra – Busovačka planina i Pridolci.

Ovih dana napadalo je mnogo snijega, to su naše privlačne zimske destinacije, dolaze i gosti sa strane. Dosad je ulagano u asfaltiranje cesta i druge radove kako bi pristup i boravak gostiju bili što kvalitetniji i ugodniji. Ovom prigodom zahvalio bih na pomoći s viših razina vlasti, SBŽ-u i FBiH na odobrenim sredstvima, kako za ovu namjenu tako i za druge projekte i potrebe u našoj općini – kaže Mravak. Proračunska sredstva za vodovod, kanalizaciju i ceste planirana su u kapitalnim izdacima, čiji je ukupni iznos 2,370.000 KM. Od toga je od SBŽ-a i Federacije BiH na ime kapitalnih transfera dobiveno 1,660.000 KM. Uz naprijed navedene poslove i projekte u kapitalnim izdacima, predviđeno je još i 100.000 KM za javnu rasvjetu, 50.000 KM za regulaciju rijeka i izgradnju mostova, 33.000 KM za nabavu opreme za Civilnu zaštitu i 10.000 KM za nabavu opreme korisnicima.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi predviđeni su u iznosu od 1,281.500 KM. Od toga je najviše namijenjeno Centru za socijalni rad – 288.000 KM, Vatrogasnom društvu 160.000 KM, za sport 135.000 KM, Gradskoj knjižnici 110.000 KM, za studentske stipendije 65.000 KM, mjesnim zajednicama 60.000 KM, udrugama građana 54.000 KM, za financiranje žurnih mjera 46.000 KM, kulturu 40.000 KM, političke stranke 40.000 KM, za Udrugu građana “Ježeva kućica” 36.000 KM, naknade rodiljama (Centar za socijalni rad) 30.000 KM, za Radiopostaju Busovača 30.000 KM…

U stavci kapitalnih transfera izdvojeno je 155.000 KM: za JKP Komunalac 80.000 KM te za Dom zdravlja, Vatrogasno društvo i Centar za socijalni rad po 25.000 KM. Plan izdataka za materijal, sitni inventar i usluge predviđa 1,788.500 KM. Tu spada 200.000 KM za utrošak električne energije u javnoj rasvjeti, 100.000 KM za održavanje javne rasvjete, 250.000 KM za zajedničku komunalnu potrošnju, 150.000 KM za održavanje mjesnih cesta, 155.000 KM za zimsko održavanje mjesnih cesta, 150.000 KM za održavanje vodovoda i kanalizacije po mjesnim zajednicama, 150.000 KM za naknade vijećnicima, 50.000 KM za utopljavanje zgrade NK Busovača…

Neke stavke uvećane

– Želim istaknuti da je težnja svih aktera, općinskih vijećnika, načelnika, moja, dužnosnika u općinskim službama kreirati takav proračun čije su stavke u izravnom interesu i na dobrobit cijele općine te svih njezinih stanovnika.

Nadam se da smo u tome uspjeli i da će građani to prepoznati. Dodao bih i to da je načelnik općine Busovača uvažio i prihvatio prijedloge za izmjenu nacrta proračuna koje je uložio Klub vijećnika HDZ-a BiH Busovača, koje je OV usvojilo: zimsko održavanje cesta sa 150.000 KM uvećano na 165.000 KM, izdaci za JP Radio Busovača s 24.000 uvećani na 30.000 KM, izdaci za kulturu s 30.000 na 40.000 KM te za sport sa 120.000 na 135.000 KM – ističe Josip Mravak.

večernji.ba

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti