spot_img
Srijeda, 4 listopada, 2023
spot_img

Porezna uprava FBiH uputila poziv za podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je porezne obveznike – pravne osobe, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu porezne prijave za 2022. godinu.

Obveznici su pozvani da podnesu: godišnju prijavu poreza na dohodak za 2022. godinu (obrazac GPD-1051 do 31. ožujka ove godine), prijavu poreza na dobit za 2022. godinu do 31. ožujka ove godine, godišnju prijavu poreza na imovinu za 2023. godinu (po županijskim propisima do 31. siječnja ove godine, a za Tuzlansku županiju do 28. veljače ove godine), prijave komunalne, županijske i općinske takse (u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaku županiju, odnosno općinu pojedinačno).

Iz Porezne uprave napominju da godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizička osoba – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije BiH), ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak izravno iz inostranstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu,

i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti: zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom razdoblju nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uvjetom da je poslodavac, odnosno osba koja ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom razdoblju obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),

porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to: dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250 KM, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna pristojba, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,

dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, mirovinskog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak), porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sporaši, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Što se tiče prijave poreza na dobit za 2022. godinu, poreznu prijavu koja uključuje prijavu poreza na dobit, porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem podnose: gospodarska društva i druge pravne osobe – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, pravne osobe koje su registrirane u skladu s posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarstko društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje).

Detaljnije informacije o podnošenje poreznih prijava za 2022. godinu objavljene su na web stranici Porezne uprave FBiH.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti