spot_img
spot_img
Srijeda, 17 travnja, 2024

Evo kako ostvariti pravo na dječji doplatak u FBiH

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača je potvrdio da se Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH počeo se primjenjivati od 9. listopada 2022. godine.

Pravilnikom je propisana potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dječji doplatak po federalnom propisu.

Zakon propisuje da pravo na dječji doplatak mogu ostvariti djeca do navršene 18. godine, ukoliko zajednički mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji i ako dijete nije smješteno u hraniteljsku obitelj ili ustanovu socijalne zaštite u razdoblju dužem od 30 dana, piše Faktor.

Međutim, postoji problematika neusklađenih podataka iz CIPS-ovih prijavnica i kućnih lista što dovodi do komplikacija i problema pri ostvarivanju prava na dječji doplatak. Prema riječima čitateljica Faktora, do ovog problema najčešće dolazi jer bračni parovi žive kao podstanari i često nemaju mogućnost prijavljivanja na tu adresu, zbog čega ostaju prijavljeni u svojim obiteljskim matičnim kućama.

JU Centar za socijalni rad Busovača zaprimila 944 zahtjeva za dječji doplatak

Kada je riječ o ostvarivanju prava na dječji doplatak, Ministarstvo je dalo uputu za postupanje u postupku priznavanja prava na dječji doplatak prema Zakonu nadležnim centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite koji su prvostupanjsko tijelo i koje o pravu na  dječji doplatak odlučuju u prvom stupnju, u kojoj je dana sljedeća uputa: Ako se prilikom uspoređivanja podataka iz kućne liste s podacima iz CIPS-ovih prijavnica utvrdi njihovo međusobno nepodudaranje u pogledu adrese prebivališta, tada će nadležno prvostupanjsko tijelo uputiti podnositelju zahtjeva da izvrši prijavu svih navedenih članova domaćinstva na istu adresu prebivališta i tek onda podnese zahtjev.

Obveza prijave na istu adresu prebivališta posebno postoji kod onih članova zajedničkog domaćinstva koji su ili roditelj djeteta ili osoba koja je po zakonu dužna izdržavati dijete. Međutim, kada u situacijama u kojima podnositelj zahtjeva ili drugi član domaćinstva ne postupi po navedenoj uputi, nadležno provstupanjsko tijelo će zaprimiti zahtjev za priznavanje prava na  dječji doplatak i donijeti rješenje u skladu s odredbama relevantnih propisa.

Pritom je važno naglasiti da, ako ne postoje posebno opravdani i objektivni razlozi (primjerice smrt, razvod i slično), kućna lista obvezno mora sadržavati podatke o oba roditelja, te će se ona koristiti kao osnova za obračun prihoda po članu zajedničkog domaćinstva, objasnio je ministar Drljača.

Kako dalje navodi, Ministarstvo svakodnevno daje upute za postupanje u slučaju eventualnih dilema koje imaju prvostupanjska tijela pri odlučivanju o pravu na  dječji doplatak, te je i u slučaju neusuglašenih CIPS prijavnica i kućne liste Ministarstvo davalo usmene i pismene upute da ukoliko ni nakon što su stranku uputili da izvrši prijavu prebivališta svih članova domaćinstva koji se nalaze na kućnoj listi na istu adresu prebivališta to ne bude moguće zbog određenih imovinsko-pravnih odnosa, da isti upute stranku da donesu ovjerenu izjavu općinskog tijela u kojoj će potvrditi pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornosti da svi članovi koji su navedeni na kućnoj listi žive na istoj adresi prebivališta i u kojoj će navesti objektivne razloge nemogućnosti prijave na istu adresu prebivališta svih članova zajedničkog domaćinstva, piše Faktor.

Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine je važan korak u pružanju podrške obiteljima s djecom, međutim, važno je da se nastavi raditi na rješavanju problema neusklađenih podataka i pružanju preciznih uputa za postupanje kako bi se osiguralo da sva djeca koja imaju pravo na  dječji doplatak, dobiju podršku koja im je potrebna.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM