spot_img

JU Centar za socijalni rad Busovača zaprimila 944 zahtjeva za dječji doplatak

Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u FBIH (Dječji doplatak) u primjeni je od 9. lipnja 2022. godine. 

Zahtjevi su se mogli preuzimati u prostorijama Centra za socijalni rad Busovača od listopada 2022. godine.

Tim povodom razgovarali smo s vd ravnateljicom JU Centar za socijalni rad Busovača Dijanom Ljubos, i zaposlenicima Centra.

Centar je na dan 17. siječnja 2023. zaprimio 944 zahtjeva za priznavanje prava na dječji doplatak.

Ističu da s obzirom na ostale poslove i obvezu, rok za obradu informacija se ne može još uvijek predvidjeti.

“Naš Centar aktivno rješava sve zahtjeve i ni jedan podnositelj neće biti oštećen. Svakodnevno na izradi rješenja rade tri osobe, kao što je već navedeno, uz sve ostale poslove koje ima ovaj Centar. 230 rješenja je izrađeno i uručeno s danom 17.01.2023.”, ističe vd ravnateljica Dijana Ljubos.

S obzirom na velik broj zahtjeva, i proceduru koja treba proći do izdavanja rješenja, hoće li korisnicima doplatak biti isplaćen retroaktivno?  

“Svim korisnicima koji su podnijeli zahtjev i kojima je uručeno rješenje kojim se priznaje pravo isplata ide od dana kada su podnijeli zahtjev za dječji doplatak, što znači da će korisnicima doplatak biti isplaćen retroaktivno.”

Na naše pitanje kakva je generalna socijalna slika stanovništva u Busovači… odgovaraju:

Iz svih evidencija koje se vode u ovoj ustanovi, jasno se vidi da je socijalna slika stanovništva u Busovači iz godine u godinu sve lošija… 

 

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti