Reumal i hotel Natura Fojnica u milijunskim investicijama

0
294
Turistička djelatnost, kao i većina drugih tržišno orijentiranih djelatnosti, zahtijeva kontinuirano ulaganje u smještajne objekte, u kadrove, u medicinsku opremu.

Svakako da je ovakav pristup, rezultat svakodnevne izloženosti Lječilišta tržišnim provjerama i dokazivanju, kako bi se sačuvao teško stečeni renome vodeće institucije u državi u oblasti medicinske rehabilitacije, kazala je Imamović.

Starost postojećih objekata Reumala i Nove Bolnice i nemogućnost ispunjavanju sve zahtjevnijih potreba suvremenih turističkih trendova, direktno su utjecali da se pristupi gradnji Apartmanskog naselja Aquareumal i hotela Natura. Financiranje projekta realizirano je kombinacijom javnih i privatnih sredstava, što je, prije petnaestak godina kada je ideja obznanjena u javnosti, bila novost u bosanskohercegovačkom poslovnom svijetu.

Za relativno kratko vrijeme broj kreveta s postojećih 540, i uz 120 u Naturi i 340 u Aquareumalu, povećao na respektabilnih 1000 kreveta.

Interesi Lječilišta Reumal, kao javne ustanove u državnom vlasništvu, u novosagrađenim objektima, zaštićeni su kroz vlasnička i upravljačka prava, shodno svome procentu učešća u financiranju gradnje, te kroz isključivo pokrivanje usluga medicinske rehabilitacije u vlastitom prostoru u Naturi kao isturenom odjelu Reumala. Tako rasterećen je medicinski trakt u Reumalu i Novoj Bolnici, a pacijentima, smještenim u Apartmanskom naselju i Naturi, omogućeno je, da u okviru objekta u kojem su smješteni, obave i medicinsku rehabilitaciju.

Upravo ovih dana očekujemo završetak montaže opreme i puštanje u funkciju dislociranog rehabilitacijskog odjela Reumala u Naturi.

Ovo je zaokruživanje višemilijunske investicije u nove i kvalitetnije smještajne prostore i popunjavanje nedostajućeg segmenta svoje opravdanosti. Medicinska rehabilitacija, kao osnovni zdravstveno-turistički proizvod, sada postaje i poveznica svih turističkih subjekata u Fojnici u zajedničkom nastupu na sve zahtjevnijem tržištu.

Upravo zahtjev tržišta, jedan je od razloga ulaganja milijunskog ulaganja u rekonstrukciju Reumala. Počelo je s vertikalnim transportom, medicinskim traktom, novim rekreativnim bazenom, turskim hamamom i saunama, zajedničkim prostorima, restoranima, i završava sa smještajnim prostorima i mobilijarom. Na ovaj način Reumal u standardnoj klasifikaciji zahvaljujući adaptaciji podiže nivo svojih usluga i kao turistički kompleks postaje prepoznatljiv brend u okruženju.

Sve je više dolazaka gostiju iz Hrvatske i Slovenije, koji svojim ponovnim dolaskom prave najbolju reklamu Lječilištu, istaknula je direktorica prodaje Šejla Imamović.