spot_img
spot_img
Petak, 19 travnja, 2024

Za sufinanciranje prve stambene nekretnine u Tomislavgradu 140.000 KM

Općina Tomislavgrad i ove će godine pružiti pomoć i potporu mladim ljudima i samohranim roditeljima u rješavanju stambenih pitanja. Općinski načelnik Ivan Buntić objavio je poziv za subvencioniranje stjecanja prve nekretnine mladih obitelji i samohranih roditelja s područja općine Tomislavgrad, piše Večernji list BiH.

Jasni kriteriji

Pod stjecanjem prve nekretnine podrazumijeva se kupnja stana odnosno kuće ili izgradnja kuće. Za to je u proračunskoj stavci “grant sredstva za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji” planirano 140.000 KM. Pravo na subvencioniranje stjecanja prve nekretnine imaju bračni parovi koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 35 godina, odnosno jedan od supružnika nije stariji od 35 godina, te samohrani roditelji bez obzira na dob, čija djeca u trenutku podnošenja prijave nisu starija od 18 godina. Kako bi njihova prijava bila valjana i prihvatljiva, podnositelji zahtjeva trebaju ispuniti nekoliko osnovnih uvjeta. Prvi uvjet je da su državljani Bosne i Hercegovine, zatim da nemaju u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće za koje se daje subvencija, da su u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do dana objave poziva kupili stan ili kuću, odnosno ishodili građevinsku dozvolu i započeli izgradnju kuće. Uvjet je i da imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad i da jedan od supružnika živi na području općine Tomislavgrad tijekom posljednje tri godine do trenutka podnošenja prijave te da nemaju neizmirenih obveza prema Općini Tomislavgrad.

– Zanimanje je prilično veliko, svi oni ljudi koji spadaju u ovu kategoriju i mogu ostvariti pravo, podnesu zahtjev. Ovo je treći javni poziv, Općina Tomislavgrad daje subvencije od 2022. godine. U 2022. godini u proračunu je izdvojeno 200.000 za subvencioniranje prve nekretnine, realizirane su, odnosno isplaćene, korisnicima 177.522 KM. Zaprimljena su ukupno 33 zahtjeva, a odobrena 24. Od toga je bilo osam zahtjeva za izgradnju kuće, 14 za kupnju stana i dva za kupnju kuće. U 2023. godini proračunom je planirano također 200.000 KM, a korisnicima isplaćena 127.131 KM. Podneseno je 17 zahtjeva, od kojih je odobreno 14. Za izgradnju kuće bilo je sedam zahtjeva, pet zahtjeva za kupnju stana i dva zahtjeva za kupnju kuće – kaže za Večernji list Kristijan Petrović, općinski tajnik tijela državne uprave i predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog poziva za subvencioniranje prve nekretnine.

Uz prijavu na javni poziv, trebalo je priložiti veći broj isprava. To su izjava obaju supružnika, ovjerena u nadležnoj općinskoj službi, u kojoj određuju zajedničkog podnositelja zahtjeva, zatim izvod iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva, a ako zahtjev podnosi samohrani roditelj, i izvode iz matične knjige rođenih za djecu, potvrde o državljanstvu za podnositelja zahtjeva i supružnika, vjenčani list, potvrde o prebivalištu za oba supružnika, odnosno za samohranog roditelja, potvrda Porezne uprave da je podnositelj zahtjeva ili njegov supružnik zaposlen na području Bosne i Hercegovine ili potvrda županijskog Zavoda za zapošljavanje da se vodi kao nezaposlena osoba. Bilo je potrebno priložiti i potvrdu nadležnog suda da podnositelj zahtjeva i njegov supružnik nisu vlasnici stana ili kuće, osim stana odnosno kuće koji su predmet subvencije, potvrdu Službe za financije, proračun i riznicu Općine Tomislavgrad da podnositelj zahtjeva i njegov supružnik nemaju neizmirenih obveza prema Općini Tomislavgrad, notarski obrađen ugovor o kupnji stana odnosno kuće sklopljen od 1. siječnja 2021. godine, zaključno s danom objave poziva, zemljišno-knjižni izvadak (u slučaju kupnje stana ili kuće), zatim važeću građevinsku dozvolu i dokumentaciju za izvršena ulaganja u izgradnju kuće (račune za plaćanje izvođačima radova ili za građevni materijal i drugo), a koja nije starija od 1. siječnja 2021. godine (ako se radi o izgradnji kuće), potpisanu i od nadležne općinske službe ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva da stambenu nekretninu koja je predmet subvencije neće otuđiti najmanje deset godina te potvrdu banke o transakcijskom računu podnositelja zahtjeva.

Visina sufinanciranja

Visina sufinanciranja iznosi 100 KM po jednom četvornom metru stambene površine, s tim da ukupni iznos po korisniku ne može biti veći od 7500 KM. Ako se dogodi da ukupan zbroj subvencija po javnom pozivu prijeđe iznos koji je predviđen proračunom Općine Tomislavgrad za 2024. godinu, iznos subvencije će se razmjerno umanjiti svim korisnicima u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima. Poziv je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad 18. siječnja, a prijave su trajale mjesec dana.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM