Tri radarske kontrole danas u Busovači! (OPREZ)

0
390
Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
M-5 Vitez (kod Impregnacije)
M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
M-5.1 M-5.1 Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
M-5 Busovača
M-16.2 Vrbanja
M-16.4 Bristovi
M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
PS TRAVNIK
Najavljene radarske kontrole za 14. 07.2019. –
PS TRAVNIK

08:30 do 11:00 sati R-413 Šešići
12:00 do 14:30 sati Nova Bila
15:30 do 18:00 sati Kalibunar
18:30 do 19:30 sati Dolac na Lašvi

PS VITEZ
Najavljene radarske kontrole za 14. 07.2019. –
PS VITEZ

18:00 do 22:00 sati S.Radića (kod Općine)
22:00 do 02:00 sati M-5 Buhine Kuće

PS FOJNICA
Najavljene radarske kontrole za 14. 07. 2019. –
PS FOJNICA

19:30 do 21:30 sati ulica Bosanska
23:00 do 01:00 sati Šćitovo

PS BUGOJNO
Najavljene radarske kontrole za 14. 07. 2019. –
PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati M-16 Lug
10:00 do 11:30 sati ulica 307.M.brigade
12:00 do 13:30 sati M-16.2 Gračanica

PS DONJI VAKUF
Najavljene radarske kontrole za 14. 07. 2019. –
PS DONJI VAKUF

07:30 do 09:30 sati Torlakovac
10:00 do 12:00 sati Nova Travnička

PS GORNJI VAKUF
Najavljene radarske kontrole za 14. 07. 2019. –
PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

02:00 do 03:00 sati ulica Vrbaska
12:00 do 13:00 sati Dražev Dolac

PS JAJCE
Najavljene radarske kontrole za 14. 07. 2019. –
PS JAJCE

16:30 do 18:30 sati M-5 Zastinje
18:30 do 20:30 sati M-5 Lučina
21:00 do 23:00 sati M-5 Podmilačje

PS BUSOVAČA
Najavljene radarske kontrole za 14. 07. 2019 –
PS BUSOVAČA
09:00 do 10:30 sati Bukovci
10:30 do 12:00 sati Kaonik
12:00 do 13:30 sati ulica 1.mart

PS KISELJAK
Najavljene radarske kontrole za 14. 07.2019. –
PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati ulica Kraljice mira
12:00 do 14:30 sati ulica Sarajevska cesta

PS NOVI TRAVNIK
Najavljene radarske kontrole za 14. 07. 2019. –
PS NOVI TRAVNIK

09:30 do 11:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)
17:30 do 19:00 sati M-16.4 Ratanjska