spot_img

Sveučilište/Univerzitet VITEZ organizira javnu tribinu Poštivanje ljudskih prava u BiH

U povodu 10. prosinca/decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Sveučilište/Univerzitet ‘VITEZ’ Vitez organizira javnu tribinu ‘Poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini’, koja će se održati 11. 12. 2015.g., s početkom u 12:00 sati, u zgradi Sveučilišta/Univerziteta u Travniku.

Tema će biti prezentirana kroz praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, stanje poštivanja ili kršenja ljudskih prava u BiH – kategorije ljudskih prava, kao i poštivanja prava djeteta, uz naglašavanje prava i obveza srednjoškolaca.

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti