SBŽ: Radarske kontrole za utorak, 23.04.2019

0
58
Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
M-5 Vitez (kod Impregnacije)
M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
M-5.1 M-5.1 Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
M-5 Busovača
M-16.2 Vrbanja
M-16.4 Bristovi
M-5 Jajce (Donje Pijavice)

Nestacionarni radari

PS TRAVNIK
Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. –
PS TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati Nova Bila
10:30 do 12:00 sati M-5 Šehida
13:00 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
15:00 do 16:00 sati Kalibunar

PS VITEZ
Najavljene radarske kontrole za 23.04. 2019 –
PS VITEZ

17:00 do 21:00 sati R-441 Počulica
21:00 do 01:00 sati ulica Hrvatske mladeži

PS FOJNICA
Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. –
PS FOJNICA

10:30 do 12:00 sati Pločari Polje
13:30 do 15:00 sati Nadbare

PS BUGOJNO
Najavljene radarske kontrole za 23. 04. 2019. –
PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Slobode (Špedicija)
10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.brigade (kružni tok-općina)
19:00 do 20:30 sati ulica Slobode
21:00 do 22:00 sati ulica Armije BiH
22:30 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
00:00 do 01:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

PS DONJI VAKUF
Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. –
PS DONJI VAKUF

16:30 do 17:30 sati Nova Travnička
18:30 do 19:30 sati Titova
21:30 do 22:30 sati Torlakovac

PS JAJCE
Najavljene radarske kontrole za 23. 04.2019. –
PS JAJCE

09:00 do 11:00 sati M-5 Skela
11:30 do 13:30 sati M-5 Vinac
14:00 do 15:30 sati M-5 Bravnice

PS KISELJAK
Najavljene radarske kontrole za 23.04.2019. –
PS KISELJAK

19:00 do 21:00 sati Brestovsko
23:30 do 01:00 sati ulica Sarajevska cesta

PS NOVI TRAVNIK
Najavljene radarske kontrole za 23. 04. 2019. –
PS NOVI TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati M-16.4 Krnjića potok
13:30 do 15:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti-Oil)