spot_img

Mega investicija poduzetnika iz Viteza: Elektrana od čak 200 MW

Kompanija “Energokul” iza koje stoje domaći investitori planira graditi mega projekt na planini Vlašić, vjetopark od čak 34 agregata (stuba) snage 200 MW.

Trenutno traje faza javnog uvida u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za ovaj projekt, u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Predmetna vjetroelektrana gradit će se na lokacijama Ranča – Dobretići – Vitovlje malo, u općinama Travnik, Jajce i Dobretići, piše BiznisInfo.ba.

Spomenuta snaga od 200 MW i kapacitet od čak 34 agregata su ono što izdvaja ovaj projekt i po čemu će on biti jedan od najvećih u BiH. Poređenja radi, vjetroelektrana Vlašić koju Elektroprivreda BiH planira graditi na obližnjoj lokaciji, na istoimenoj planini, je čak četiri puta manja i imat će snagu 50 MW.

Investitor “Energokul” d.o.o. Travnik posjeduje Ugovor o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje vjetroelektrane. Prema ugovoru, projekt treba biti završen do 1. listopada 2027. godine.

Osnivači tvrtke „Energokul“ su Slavko Gudelj i Fadil Sjedić.

Vjetroelektrana “Energokul”, gradit će se u dvije faze (prva faza do 140 MW, druga do 60 MW).

U sklopu projekta planirana je izgradnja ukupno 34 proizvodne jedinice – vjetroagregata nazivne jedinične snage do 6.0 MW, pristupni putovi, manipulativni platoi za montažu vjetroagregata i podzemna interna srednjenaponska 35 kV i DTK mreža, trafostanica TS 220/35 kV s priključkom na 220 kV dalekovod HE Jajce 2– Prijedor.

Vjetroagregati se postavljaju na nadmorskoj visini od 1000 m.n.v do 1467 m.n.v. Svaki od 34 vjetroagregata je autonomna proizvodna jedinica koja kinetičku energiju vjetra pretvara u mehaničku energiju za pogon električnog generatora.

Vjetroagregat se sastoji od gondole s ugrađenom opremom, koja se učvršćuje na vrhu trodjelnog koničnog stuba visine 102,5 m, te rotora s lopaticama promjera 155 m montiranog na gondolu vjetroagregata. (Izvor: Viteski.ba)

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti