spot_img
spot_img
Ponedjeljak, 24 lipnja, 2024

KSB: Natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2020./2021. godinu

Kantonalna uprava za branitelje raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2020./2021. godinu.

Na osnovu članka 33. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine KSB broj 7/16-prečišćen tekst) i članka 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine KSB broj 4/17), Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2020./2021. godinu
I . Pravo na dodjelu stipendije
Kantonalna uprava za branitelje raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2020./2021. godinu redovitim studentima prvog ciklusa II., III. i IV. godine studija i integralnog studija II., III., IV., V. i VI. godine.
II. Pravo sudjelovanja imaju:
1. djeca branitelja bez oba roditelja,
2. djeca šehida / poginulih branitelja,
3. djeca umrlih vojnih invalida,
4. djeca ratnih vojnih invalida,
5. djeca mirnodopskih vojnih invalida,
6. djeca nositelja ratnog priznanja – odličja,
7. djeca razvojačenih branitelja.
III. Neće biti uzete u razmatranje prijave:
1. studenata prve godine studija,
2. studenata koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
3. studenata koji su smješteni u studentske domove,
4. izvanrednih studenata,
5. studenata – apsolvenata,
6. studenata koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu
ponovno upisali istu godinu studija,
7. studenata koji primaju stipendiju drugog davatelja,

8. studenata koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi iznos od 400,00 KM,
9. studenata koji s danom objave Natječaja navršavaju 25. godina života,
10.studenata koji su zasnovali bračnu zajednicu.
Prihod iz točke 8. ne odnosi se na djecu bez oba roditelja i djecu poginulih branitelja.
Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente koji se traže ovim Natječajem isti se eliminira iz daljnjeg postupka dodjele stipendija.
Stipendija može biti dodijeljena samo jednom studentu iz obiteljskog domaćinstva.
IV. Uz prijavu na Natječaj prilaže se:
1. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu ili ovjerenu kopiju osobne iskaznice ne stariju od 60 dana,
2. uvjerenje o redovitom studiju iz kojeg je vidljivo da je prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
3. izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davatelja, ovjerena u općini, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
4. izvod iz matične knjige umrlih za oca, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
5. izvod iz matične knjige umrlih za majku, za djecu bez oba roditelja, original ili ovjerena kopija,
6. za obitelji poginulih i ratne vojne invalide, uvjerenje o visini obiteljske ili osobne invalidnine, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
7. za dobitnike ratnih priznanja rješenje o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
8. za dobitnike ratnih priznanja koji nemaju pravo na mjesečni novčani dodatak, ovjerena kopija ratnog priznanja,
9. za razvojačene branitelje, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
10.izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
11.kopiju tekućeg računa,
12.uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu, za djecu koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola ili redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
13.izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
14.izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnositelja prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija,
15.uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih osoba, a stariji su od 15 godina, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
16.uvjerenje MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji
osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
17.uvjerenje o visini plaće za bilo koji mjesec u posljednja 2 mjeseca – original ili ovjerena kopija.

18.ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti uvjerenje o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji osiguranika
(radnici na čekanju), ne stariji od 60 dana, original ili ovjerena kopija,
19.ček MIO o visini mirovine (obiteljska mirovina, starosna
mirovina, invalidska mirovina), ne stariji od 60 dana, original ili
ovjerena kopija,
20.dokaz o visini inozemne mirovine, ne stariji od 60 dana, original ili
ovjerena kopija,
V. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.
VI. Djeca branitelja bez oba roditelja i djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.
VII. Stipendija za akademsku 2020./2021. godinu isplaćuje se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u novčanom iznosu od 150,00 KM mjesečno.
VIII. Natječajni postupak provodi se sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na stipendiju.
IX. Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Vlade KSB www.sbk-ksb.gov.ba
Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se Kantonalnoj upravi za branitelje putem pošte, na adresu Stanična 43. Travnik.
Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Vlade KSB.
X. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
XI. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendije ne vraća se podnositelju zahtjeva.

PRIJAVA_NA_KONKURS

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti