spot_img
Četvrtak, 7 prosinca, 2023
spot_imgspot_img

KSB: 1,9 milijuna KM za održavanje cesta

Na početku današnjeg zasjedanja, Vlada KSB je usvojila Zapisnik s prethodne, sedamdesete sjednice.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve Vlada KSB je dala suglasnost na Prijedlog godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih putova na području KSB za 2021.godinu. Godišnjim planom i programom održavanja regionalnih putova za 2021.g., a u visini sredstava odobrenih u Financijskom planu Kantonalne direkcije za puteve KSB za 2021.g. za radove održavanja u iznosu od 1.900.000 KM

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta dala slijedeće suglasnosti:
– Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2020./21. godinu.
– Suglasnost za ravntelje osnovnih škola s područja KSB da potpišu Anekse na postojeće ugovore s najpovoljnijim prijevoznicima, do okončanja otvorenog postupka javne nabavke usluga prijevoza učenika osnovnih škola i odabira najpovoljnijeg dobavljača, te potpisivanje okvirnog sporazuma za razdoblje 2020.-2022. godina, a najkasnije do kraja II. polugodišta nastavne 2020./2021. godine.
– Suglasnost na planove javnih nabavki škola za 2021.g.: OŠ „Turbe“ Turbe, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, „Srednja stručna škola“ Bugojno, OŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik i SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak.
– Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za OŠ „Karaula“ Karaula na relaciji Gornje Krčevine – OŠ „Karaula“ u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a do okončanja postupka javne nabavke, a najkasnije do kraja II. polugodišta nastavne 2020./2021. godine. Za navedenu relaciju je raspisana javna nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području općine Travnik, ali procedura nije okončana.
– Suglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za 2021. godinu

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB donijela Zaključak kojim prihvaća Memorandum o razumijevanju između Vlade KSB i British Councila i pripadajući Aneks 1. (Program EU za mlade državne službenike u BiH). Program EU pomaže BiH pri razvoju profesionalnog i depolitiziranog sustava javne uprave. Program nudi stručno usavršavanje i mobilnost novoj generaciji državnih službenika koji su zaduženi za proces pridruživanja EU i koji će voditi promjene tijekom procesa proširenja.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB je usvojila izvješća o praćenju provođenja preporuka Odluka za unutarnju reviziju za IV. kvartal 2020. godine:
– Izvješće Revizije transfera za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola KSB,
– Izvješće Revizije o subvencijama za sudjelovanje na sajmovima i izložbama u Ministarstvu gospodarstva.

Usvojena su i slijedeća izvješća, a na prijedlog istog Ministarstva:
– Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća- opći dio koji se odnosi na sva ministarstva, uprave, upravne organizacije, službe i urede koje je osnovala Vlada Kantona,
– Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća službi i ureda koje je osnovala Vlada Kantona,
– Izvješće o obavljenoj reviziji plaća i naknada plaća kantonalnih uprave i upravnih organizacije KSB,
– Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanju Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna KSB,
– Izvješće o obavljenoj reviziji usklađenosti poslovanja Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu KSB.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM