Nedjelja, 29 studenoga, 2020

JAVNI NATJEČAJ: Prijem u radni odnos zaposlenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugim mjera BiH

Pročitajte i ovo

E-ZDRAVSTVENA ISKAZNICA: Liječnici u SBK će jednim klikom pristupati nalazima i statusu pacijenta

Liječnici će uskoro samo jednim klikom miša moći pristupiti nalazima pacijenta, ali i njegovom statusu putem provjere preko Porezne...

Svijet sporta se oprašta od Maradone

Od srčanog udara u 61. godini života umro je po mnogima najbolji nogometaš svih vremena Diego Armando Maradona. Maradona je...

Dvojica Visočana uhićena u filmskoj potjeri u Hercegovini: Prevozili ilegalne migrante

U filmskoj potjeri na magistralnom putu Šujica – Tomislavgrad, sinoć su uhićena dvojica državljana BiH, rođenih u Visokom, koji...
Na temelju članka 8. stavak (1), članka 9. stavak (1) točka c) i članka 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04; 7/05; 48/05; 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17), a u svezi s člankom 20. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, broj: 22-50-14/19pov. od 21.10.2019. godine, v.d. upravitelj Zavoda raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno i na neodređeno vrijeme zaposlenika u

Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

i

Potrebno je izvršiti prijem 14 zaposlenika na određeno vrijeme, na period od šest mjeseci, i to na radno mjesto kako slijedi:

2.10. Ovlašteni zavodski službenik – pripravnik – 14 izvršitelja

Opis poslova: odgovoran je za osiguranje objekata i lica lišenih slobode u zavodu, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

Završena srednja škola (SSS);
da nije stariji od 27 godina;
da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete propisane za policajce propisane Pravilnikom o kriterijima za prijem pripravnika koji donosi ministar pravde BiH.
Za prijem kandidata u Zavod na radna mjesta pripravnika izvan tog svojstva, kandidati koji dolaze iz drugih policijskih agencija ili entitetskih zatvora, moraju imati sljedeće činove:

– za pripadnike policijskih snaga – čin policajca ili viši čin

– za pripadnike zatvorske policije – straže, zvanje najmanje stražar

– za pripadnike sudske policije s nivoa entiteta, najmanje čin policajca.

– za pripadnike sudske policije Ministarstva pravde, nije potreban čin.

Pripravnički staž traje šest mjeseci. Primljeni kandidati koji uspješno završe praktičnu obuku, dužni su u daljem roku od tri mjeseca pristupiti polaganju stručnog ispita za zvanje ovlaštenog zavodskog službenika. Zavodski službenik – pripravnik koji položi stručni ispit raspoređuje se na radno mjesto ovlaštenog zavodskog policajca na neodređeno vrijeme. Zavodskom službeniku – pripravniku koji s uspjehom ne završi praktičnu obuku, kao i pripravniku koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos.

II

Potrebno je izvršiti prijem 81 zaposlenika na neodređeno vrijeme, za koje se utvrđuje probni rad u trajanju od šest mjeseci, i to na sljedeća radna mjesta:

2.2. Pomoćnik načelnika službe za osuđena lica – 1 izvršitelj

Opis poslova: organizira i kontrolira osiguranje Zavoda, objekata u kojima borave i rade osuđena lica, stara se o provođenju Pravilnika o kućnom redu, organizira sprovođenje lica lišenih slobode, organizira stručnu obuku pripadnika službe za osiguranje prema nastavnom planu i programu, planira i organizira periodični pregled naoružanja i opreme, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

Završen fakultet društvenog smjera – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja s ostvarenih 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stupanj
Položen ispit za čin samostalnog inspektora
najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima službe osiguranja zavoda ili istim ili odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme,
položen stručni ispit za zavodske službenike, i
poznavanje rada na računalu.
2.3. Pomoćnik načelnika službe za pritvorena lica – 1 izvršitelja

Opis poslova: organizira i kontrolira osiguranje Zavoda, objekata u kojima borave i rade osuđena lica, stara se o provođenju Pravilnika o kućnom redu, organizira sprovođenje lica lišenih slobode, organizira stručnu obuku pripadnika službe za osiguranje prema nastavnom planu i programu, planira i organizira periodični pregled naoružanja i opreme, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

Završen fakultet društvenog smjera – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja s ostvarenih 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stupanj
Položen ispit za čin samostalnog inspektora
najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima službe osiguranja zavoda ili istim ili odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme,
položen stručni ispit za zavodske službenike, i
poznavanje rada na računalu.
2.5. Pomoćnik zapovjednika smjene – 3 izvršitelja

Opis poslova: U suradnji sa zapovjednikom smjene organizira i sprovodi mjere sigurnosti i čuvanja osuđenih lica u prijemnom odjeljenju prema zakonskim propisom, Pravilniku o kućnom redu i naredbama upravitelja i načelnika službe, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

Završen fakultet društvenog smjera – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja s ostvarenih najmanje 180 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stupanj
Položen ispit za čin inspektora
najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima službe osiguranja zavoda ili istim ili odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme,
položen stručni ispit za zavodske službenike, i
poznavanje rada na računalu.
2.6. Vođa paviljona – 2 izvršitelja

Opis poslova: organizira i sprovodi mjere sigurnosti i čuvanja osuđenih lica u dodijeljenom paviljonu prema zakonskim propisom, Pravilniku o kućnom redu i naredbama načelnika službe, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

Završen fakultet društvenog smjera – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja s ostvarenih najmanje 180 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stupanj
Položen ispit za čin inspektora
najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima službe osiguranja zavoda ili istim ili odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme,
položen stručni ispit za zavodske službenike, i
poznavanje rada na računalu.
2.7. Vođa smjene u pritvoru – 3 izvršitelja

Opis poslova: organizira i sprovodi mjere sigurnosti i čuvanja osuđenih lica u pritvoru prema zakonskim propisom, Pravilniku o kućnom redu i naredbama upravitelja i načelnika službe, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

Završen fakultet društvenog smjera – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja s ostvarenih najmanje 180 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stupanj
Položen ispit za čin mlađeg inspektora
najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima službe osiguranja zavoda ili istim ili odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme,
položen stručni ispit za zavodske službenike, i
poznavanje rada na računalu.
2.9. Ovlašteni zavodski službenik u činu starijeg policajca – 58 izvršitelja

Opis poslova: odgovoran je za osiguranje objekata i lica lišenih slobode u zavodu, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

Završena srednja škola (SSS)
Položen ispit za čin starijeg policajca
najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima službe osiguranja zavoda ili istim ili odgovarajućim poslovima nakon stjecanja stručne spreme,
položen stručni ispit za zavodske službenike, i
poznavanje rada na računalu.
NAPOMENA: Prilikom prijema kandidata za ovlaštene zavodske službenike a koji imaju ranije radno iskustvo kao stražar u službi osiguranja u entitetskim kazneno- popravnim zavodima, sudski policajac, policajac ili drugi odgovarajući službenik koji je imao istovjetna ovlaštenja s nabrojanim, u pravilu se određuje zvanje/čin prema zvanju/činu koji je imao u uniformiranim strukturama u Bosni i Hercegovini, prema sljedećim pravilima:

a) za policijske službenike Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te službenike sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske:
– policajac u zvanje policajac;

– stariji policajac, narednik i stariji narednik u zvanje stariji policajac;

– narednik u zvanje narednik;

– stariji narednik u zvanje mlađi inspektor;

– policijski službenici u inspektorskom činu u zvanje identično svom činu.

b) za policijske službenike Republike Srpske;
– mlađi policajac i policajac u policajca;

– viši policajac, samostalni policajac i glavni policajac u zvanje starijeg policajca;

– samostalni policajac u zvanje narednik;

– glavni policajac u zvanje mlađeg inspektora;

– policijski službenici u inspektorskom činu u zvanje identično svom činu.

c) za zavodske službenike Federacije BiH:
– zatvorski policajac – stražar u zvanje policajac;

– stariji zatvorski policajac – stražar i stariji zatvorski policajac – stražar I klase u zvanje starijeg policajca;

– nadzornik zatvorske policije – straže u zvanje narednika;

– stariji nadzornik zatvorske policije – straže u zvanje mlađeg inspektora

– stariji nadzornik I klase zatvorske policije – straže u inspektora;

– zapovjednik zatvorske policije – straže u samostalnog inspektora;

– glavni zapovjednik zatvorske policije – straže u samostalnog inspektora ili glavnog inspektora.

d) za zavodske službenike Republike Srpske:
– stražar u policajca;

– stražar I klase, stariji stražar i stariji stražar I klase u zvanje starijeg policajca;

– narednik straže u zvanje narednika;

– narednik straže I klase u zvanje mlađeg inspektora;

– načelnik straže u zvanje višeg inspektora ili glavnog inspektor povjerenstvo je bez obzira na navedeno dužno u svakom konkretnom slučaju utvrditi da čin koji je dostavljen kao odgovarajući sukladno navedenim pravilima (u smislu ispunjenosti uvjeta) ispunjava i uvjete iz Javnog natječaja i podzakonskih akata kojim je propisano stjecanje zvanja u Zavodu.

Primljeni kandidati moraju položiti stručni ispit iz dopunskih predmeta za zvanje ovlaštenog zavodskog službenika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na rad.

Navedeno predstavlja minimum koji kandidat mora zadovoljavati prilikom javljanja na javni natječaj, a Povjerenstvo može, ako utvrdi da ispunjava uvjete za više zvanje u skladu s podzakonskim aktima koje donosi ministar pravde, predložiti da se lice postavi u više zvanje uz obavezu da polaže ispit za zvanje u koje je postavljen.

4.5. Medicinski tehničar – stomatolog – 1 izvršitelj

Opis poslova: obavlja stomatološko – tehničke poslove, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

SSS – IV stupanj stručne spreme medicinskog smjera,
najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
položen stručni ispit iz oblasti zdravstva, i
poznavanje rada na računalu.
4.9. Laborant- sanitarni tehničar – 1

Opis poslova: provođenje higijensko-epidemioloških mjera u Zavodu, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

SSS, medicinska škola – smjer laborant,
najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
položen stručni ispit iz oblasti zdravstva, i
poznavanje rada na računalu.
5.3. Krojač za obuku lica lišenih slobode – 1 izvršitelj

Opis poslova: instruktorski rad s osuđenim osobama na izradi odjeće, veša, posteljine i druge robe, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

KV, tekstilna škola ili kožarska škola
najmanje 6 mjeseci radnog iskustva,
6.12.Referent za financijsko materijalne poslove – 1 izvršitelj

Opis poslova: Vrši kontiranje financijsko-računovodstvene dokumentacije u skladu s važećim kontnim planom, sačinjava naloge za knjiženja financijske dokumentacije, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

– SSS-ekonomskog smjera ili gimnazija,

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,

– položen stručni upravni ispit,

– znanje rada na računalu.

6.16. Pekar – 1 izvršitelj

Opis poslova: neposredno radi u pekari, staranje i čuvanje krupnog i sitnog inventara, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

– VKV usmjerena škola za pekara

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,

6.17. Pomoćni kuhar – 3 izvršitelja

Opis poslova: pomaže glavnom kuharu u neposrednom spremanju obroka, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

– KV ugostiteljska škola – smjer pekar, slastičar ili kuhar,

– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

6.18. Referent za održavanje sustava klimatizacije i grijanja – 1 izvršitelj

Opis poslova: održava objekte Zavoda, vrši sitne popravki, neposredno je zadužen za rukovanje postrojenjem parnih kotlova, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

– SSS elektrotehnička škola

– posjedovanje zvanja kotlovničar

– posjedovanje certifikata o obučenosti za rad s kotlovnicom u centraliziranim sustavima klimatizacije, podstanica i kotlovnice, kojim se upravlja računalom (CNUS sistemi)

– najmanje 2 godine radnog iskustva u održavanju sustava kotlovnice po principu CNUS sustava,

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika

6.20. Referent za upravljanje i održavanje strojeva – 1 izvršitelj

Opis poslova: pranje i čišćenje veša, odjeće i posteljine, organiziranje rada osuđenih osoba u vešeraju, kao i druge poslove nužne za rad Službe.

Posebni uvjeti:

– SSS smjer strojarski

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
– poznavanje rada na računalu

– položen stručni upravni ispit.

Procedura prijema se vrši sukladno Pravilniku o kriterijima za prijem zaposlenika u Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj: 01-02-1-9196/19 od 24.10.2019. godine.

Za sva radna mjesta koja se oglašavaju ovim Javnim oglasom, pored općih uvjeta predviđenih u članku 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (navršenih 18 godina života, državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem sukladno kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca), kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete navedene kod svakog radnog mjesta.

Potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kao dokaz ispunjavanja propisanih uvjeta:

-vkastirručno potpisanu
prijavu s kratkim životopisom (za sva radna mjesta);
diplomu o završenoj školi tražene stručne spreme (nostrificirana diploma, ako škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine) (za sva radna mjesta)
ovjerenu kopiju osobne iskaznice (za sva radna mjesta);
uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci (za sva radna mjesta);
dokaz o traženom radnom iskustvu u struci nakon stjecanja tražene stručne spreme (uvjerenje ili potvrda poslodavca ili nadležne MIO službe iz koje je vidljiv naziv radnog mjesta) (za sva radna mjesta izuzev 2.10.)
certifikat o poznavanju engleskog jezika (za radno mjesto 6.18.)
certifikat o znanju rada na računalu (za radna mjesta: 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 4.5., 4.9., 6.12., 6.18. i 6.20.)
certifikat o obučenosti za rad s kotlovnicom u centraliziranim sistemima klimatizacije, podstanica i kotlovnice, kojim se upravlja kompjuterom – CNUS sistemi (za radno mjesto 6.18.)
dokaz o stečenom traženom činu (za radna mjesta: 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.9.)
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zavodske službenike (za radna mjesta: 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. i 2.9.)
uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zdravstva (za radna mjesta: 4.5. i 4.9.)
uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za radna mjesta: 6.12., 6.20.)
uvjerenje o zvanju kotlovničar (za radno mjesto 6.18.).

PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI OGLAS

Traženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije i isti ne podliježu vraćanju.
Prijavu je moguće preuzeti s Internet stranice Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (www.mpr.gov.ba).

Kandidati su na prijavi obavezni naznačiti na koje radno mjesto se prijavljuju, te ako ne naznače, takve prijave će biti odbačene kao neuredne.

Kandidati su dužni vlastoručno potpisati prijavu, te ako to ne učine takve prijave će biti odbačene kao neuredne.

Kandidati su obavezni dostaviti diplomu o završenoj školi tražene stručne spreme, a diploma mora biti nostrificirana, ako škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine, ako je za radno mjesto propisana SSS, ne dostavljati diplomu o završenom fakultetu.

Sva uvjerenja o položenom stručnom ili drugom ispitu koja se dostavljaju u svrhu dokazivanja uvjeta traženih javnim oglasom moraju biti nostrificirana u Bosni i Hercegovini.

Zaposlenička radna mjesta su radna mjesta za čije obavljanje je potrebna viša, VKV, srednja stručna sprema, KV ili osnovno obrazovanje, pa kandidati moraju voditi računa koja se stručna sprema traži Javnim oglasom i dostaviti traženu stručnu spremu.

Srednja stručna sprema podrazumijeva završenu četverogodišnju srednju školu, KV podrazumijeva završenu trogodišnju srednju školu, VKV podrazumijeva završen V stupanj srednje stručne spreme. Kao dokaz o posjedovanju diplome kandidat je dužan dostaviti diplomu onog stupnja spreme koja se natječajem traži, pa niži i viši stupnjevi školske spreme nisu uzeti u razmatranje.

Uvjerenja o državljanstvu koja nose datum izdavanja stariji od 6 mjeseci, bez obzira koji je datum ovjere kopije takvog uvjerenja neće biti uzeta u razmatranje. Datum ovjere kopije nije odlučujući jer on znači da je na taj dan u nadležnom organu utvrđeno da ta kopija odgovara originalu, ali je potrebno dokazati da kandidat u zadnjih 6 mjeseci nije izgubio državljanstvo BiH, zbog čega upravo datum izdavanja uvjerenja o državljanstvu ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave oglasa.
Kao dokaz o traženom iskustvu u struci neće biti prihvaćena ovjerena kopija radne knjižice, ugovori o djelu, ugovori o radu, ugovori o drugoj vrsti angažmana, rješenja o postavljenju, rješenja o razrješenju, kao ni izvod iz MIO službe ako uz isti nije dostavljen šifrarnik izdat od nadležnog organa da se vidi na kojim poslovima je kandidat radio. Šifrarnik može biti izdat od strane nadležnog organa, MIO službe, Porezne uprave ili Agencije za statistiku.
Neće biti uzete u razmatranje potvrde u kojima nije decidirano navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažiranja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
Radno iskustvo u struci podrazumijeva vrijeme koje je lice provelo na radu u toku koga se stručno osposobljavalo i stjecalo iskustvo za obavljanje poslova u okviru odgovarajućeg zanimanja (struke).

Kao dokaz o poznavanju rada na računalu potrebno je dostaviti certifikat (odnosno uvjerenje izdato od nadležnog lica koje se bavi obukom osoba za rad na računalu, te provjera tog znanja, gdje to pravno lice odgovara za izdate isprave), te neće biti uzete u razmatranje kopije indeksa u kojima se vidi da je osoba tijekom školovanja imala predmet informatiku ili prijepisa ocjena u kojima također stoji da je osoba tijekom školovanja imala predmet informatiku.
Kada su u pitanju radna mjesta ovlaštenih zavodskih službenika, potrebno je dokazati posjedovanje traženog čina i radno iskustvo u odgovarajućoj školskoj spremi na poslovima rada u zatvoru ili odgovarajućim poslovima u policijskim strukturama, što znači za činove koji zahtijevaju visoku školsku spremu i iskustvo s tom spremom
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i koji se pravodobno prijave na javni natječaj obavit će se provjera osposobljenosti (testiranje i intervju) za obavljanje poslova za radno mjesto za koje su aplicirali.

O datumu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni.
Prijavu s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama, putem pošte, preporučeno na adresu:
Ministarstvo pravde BiH 71 000 Sarajevo, Trg BiH broj 1,

s naznakom: „Javni natječaj za prijem zaposlenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje i iste se odbacuju.

Kandidati koji budu primljeni na radna mjesta za koja je potrebno izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima, prije sklapanja ugovora o radu, bit će predmet sigurnosnog provjeravanja u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima. Po završetku sigurnosne provjere, prije zaključenja ugovora o radu, primljeni kandidat će dostaviti dokaz da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava ovjerena u općini), uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i liječničko uvjerenje, ne starije od 20 dana, da je zdravstveno sposoban za obavljanje navedenog posla.

 

Podcast UZOR

- Marketing -

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

- Marketing -

Posljednje objavljeno

Župa Busovača – Župne obavijesti – 29. 11. 2020. godine

Došašća – B - 29. 11. 2020. 1. Danas je 1. nedjelja došašća. Od sutra počinju mise zornice na koje...

LIJEP POČETAK “BOŽIĆA U BUSOVAČI”

Na prvi dan manifestacije „Božić u Busovači“, posjetitelji su uživali u blagdanskoj čaroliji koja je obuzela Busovaču, a sve je započelo blagoslovom adventskog vijenca...

Sutra prva nedjelja Došašća

„Bdijte!“ (Mk 13,37) – tako Isus sažimlje svoju slikovitu riječ o vjernom upravitelju koji utjelovljuje uspio kršćanski život. Isus kroz lik čovjeka koji se...

Cikotić se vraća u optužnicu za ratni zločin nad Hrvatima Bugojna

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić (SDA) uskoro će se, uz brojne probleme, uključujući ubojstva, napade i pljačke koje u BiH svakodnevno izazivaju migranti koje...

Vitez: Održana komemoracija za Peru Gudelja

Danas je u Vitezu održana komemoracija za Peru Gudelja, gospodarstvenika, osnivača i suvlasnika poduzeća FIS d.o.o. Vitez. U oproštajnom govoru, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara...

Podcast UZOR

- Marketing -

Pročitajte i ovo