Javni poziv za kupovinu rekreacijskog centra u Bugojnu

0
57
Pravo na dostavljanje preliminarnih ponuda imaju sva domaća i strana fizička te pravna lica. U ponudi je potrebno navesti iznos u valuti KM, način plaćanja, rok važenja ponude, informaciju da li se ponuda odnosi na nekretninu u cjelini ili na određen

HETA ASSET RESOLUTION BiH objavljuje javni poziv za dostavljanje preliminarnih i neobavezujućih ponuda za kupovinu rekreacionog centra sa pripadajućim zemljištem u općini Bugojno, Srednjobosanski kanton.

Rekreacioni centar obuhvata otvoreni bazen sa pratećim sadržajima, teniski teren u izgradnji kao i pripadajuću zemljišnu parcel sljedećih ukupnih površina:

Površina objekata = 687,08 metara kvadratnih
Površina zemljišta = 65.043,00 metara kvadratnih

Nekretnina je dostupna za kupovinu u cjelini, kao i u lotovima koji su parcelisani u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji, te ih je moguće prometovati odvojeno, kako slijedi:

Lot 1 = 21.181,00 metara kvadratnih
Lot 2 = 17.839,00 metara kvadratnih
Lot 3 = 26.023,00 metara kvadratnih

Pravo na dostavljanje preliminarnih ponuda imaju sva domaća i strana fizička te pravna lica. U ponudi je potrebno navesti iznos u valuti KM, način plaćanja, rok važenja ponude, informaciju da li se ponuda odnosi na nekretninu u cjelini ili na određeni/ne lotove, kao i kontakt podatke.

Preliminarnu ponudu s prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, BiH. Molimo da na koverti bude precizno naznačeno da li se ponuda odnosi na kupovinu nekretnine u cjelini ili određeni/ne lotove.

Obilazak nekretnine u prisustvu predstavnika kompanije moguće je rezervisati od 13. do 27.  travnja 2018. na kontakt telefon: +387 (0)33 706 024.

Krajnji rok za dostavljanje preliminarnih ponuda je ponedeljak, 30. travanj 2018. do 15:00 sati.

Važna napomena: Faza prikupljanja preliminarnih ponuda prvi je krug u procesu prodaje nekretnine eliminatorne prirode. Pravna i fizička lica čije ponude budu prihvatljive bit će pozvane da učestvuju u drugom krugu procesa tokom kojeg se dostavljaju ponude koje se smatraju konačnim i obavezujućim.

HETA BiH zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu.

* Navedeni podaci za sve nekretnine su prikupljeni iz izvora koji se smatraju pouzdanim. HETA BiH ne preuzima odgovornost za potpunu tačnost podataka, promjenu uslova ili opoziv ponude bez prethodne najave.