Početna POLITIKA Danas u Travniku 75. sjednica Vlade KSB, na dnevnom redu Rang lista...

Danas u Travniku 75. sjednica Vlade KSB, na dnevnom redu Rang lista za prijem volontera

0
Za četvrtak, 11. 1. 2018. godine, sa početkom u 9:00 sati, sazvana je 75. sjednica Vlade KSB.

D N E V N I R E D

1. Zapisnik s 29. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– tajnik Vlade Kantona
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Rang liste za prijem volontera u kantonalnim tijelima uprave za 2018. godinu – Predsjednik Komisije za prijem volontera
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE “Dolac 2”, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu “Bistrica” , općina G. Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
5. Suglasnost na tekst Natječaja za dodjelu koncesija za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu “Bistrica” , općina G. Vakuf-Uskoplje, za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE “Dolac 2”, općina Travnik i za korištenje sanitarne i tehnološke vode, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode s izvorišta u blizini auto kuće OVNAK – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
6. Suglasnost na ugovor o djelu za održavanje sustava “e” vlade – Stručna služba Vlade
7.Suglasnost za dopunu Liste relacija za prijevoz učenika osnovni škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
8. Izvješće o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za socijalnu skrb – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Izvješće o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade Kantona u mjesecu siječanj 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike(2x)
b) Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva
10. Izvješće o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
11. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju Kemala Balihodžića dužnosti člana Kantonalnog stožera civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu