Danas JAVNA RASPRAVA o Nacrtu proračuna Općine Busovača za 2019. godinu

0
57
Busovača
Na temelju/osnovu Zaključka Općinskog vijeća Busovača o utvrđivanju i upućivanju u javnu raspravu Nacrta proračuna/budžeta Općine Busovača za 2019. godinu, broj:02-02-4554/18 od 22.11.2018. godine, upućujem

J A V N I P O Z I V

NA RASPRAVU O NACRTU PRORAČUNA/BUDŽETA
OPĆINE BUSOVAČA ZA 2019. GODINU

POZIVAMO PREDSTAVNIKE JAVNIH PODUZEĆA/PREDUZEĆA I USTANOVA, MJESNIH ZAJEDNICA, UDRUGA/UDRUŽENJA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA, ŠPORTSKIH/ SPORTSKIH KLUBOVA, NOSITELJA/NOSILACA KULTURNIH AKTIVNOSTI I OSTALE KORISNIKE PRORAČUNSKIH/BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KAO I SVE GRAĐANE OPĆINE BUSOVAČA DA NAZOČE/PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PRORAČUNA/ BUDŽETA OPĆINE BUSOVAČA ZA 2019. GODINU, KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 03.12.2018. GODINE (PONEDJELJAK) U 12,00 SATI U VELIKOJ SALI OPĆINE BUSOVAČA.

Nacrt proračuna/budžeta Općine Busovača za 2019. godinu nalazi se na web stranici Općine Busovača (www.opcina-busovaca.com) i oglasnoj ploči Općine Busovača.

Busovača, 23.11.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Asim Mekić, dipl.ing.