spot_img
Petak, 8 prosinca, 2023
spot_imgspot_img

Privatna predškolska ustanova „JEŽEVA KUĆICA“ Busovača raspisuje natječaj!

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „JEŽEVA KUĆICA“ Busovača
Ul.Ive Andrića bb
72 260 Busovača
Busovača , 21.11.2023. god.

Upravno vijeće PPU“JEŽEVA KUĆICA“ Busovača objavljuje:

NATJEČAJ/KONKURS
za izbor odgajateljice na određeno vrijeme.

Kandidat/kinja mora ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti su:
1. Da je državljan/ka BiH
2. Da je stariji/a od 18 godina
3. Da je zdravstveno sposobn/a

Posebni uvjeti su:
1. Kandidat/kinja mora imati visoku stručnu spremu ( predškoski odgoj, razredna nastava, pedagogija, socijalni rad…dajemo prednost predškolskom odgoju)
2. Položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad

SADRŽAJ PRIJAVE
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja kandidati trebaju dostaviti potpisanu prijavu koja treba sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt.
Izabrani kandidati koji budu pozvani na intervju u obavezi su dostaviti sljedeće dokumente, orginal ili ovjerenu kopiju (ponjeti na dan intrvjua):
1. Diploma o završenom obrazovanju
2. Dokaz o položenom stručnom ispitu
3. Uvjerenje o državljanstvu

Napomena:
Kandidat/kinja koja bude primljen/a u radni odnos na određeno vrijeme biti će u obavezi u određenom roku dostaviti :
– Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo/njeno zdravstveno stanje i psihičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta
– Uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđeno za krivično djelo ili privredni kriminal (izdaje MUP)
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj koverti donijeti na adresu, poslati na mail [email protected] ili preporučeno poštom na adresu:
PPU“JEŽEVA KUĆICA“Busovača
Ul.Ive Andrića bb
72 260 Busovača
sa naznakom „Prijava na natječaj za izbor odgajateljice“ – NE OTVARATI

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

Po okončanju procedure natječaja , dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM