Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka na području općine Travnik

0
24
Služba za zajedničke i komunalne poslove uputila je obavijest za građane Općine Travnik a posebno vlasnike pasa i mačaka da je na sjednici Općinskog vijeća Travnik koja je održana 11.04.2019.godine donesena odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka na području Općine Travnik i ista je objavljena u Službenim novinama Općine Travnik 05/19.

S ciljem dobre informiranosti građana a i uvođenja reda u ovoj oblasti dajemo izvod iz gore navedene odluke s određenim objašnjenjima.

Član 2. Stav 2.
Zabranjuje se transport životinja teritorijem općine Travnik bez adekvatne prateće dokumentacije.

Stavom 2. člana 2. će pokušati zabraniti i sankcionirati nelegalan transport životinja u suradnji s pripadnicima policijske stanice Travnik. Postoje indicije da se vrši nelegalan transport životinja s područja drugih općina kao i s područja općine Travnik što dovodi do povećanja populacije napuštenih životinja.
Sankcije za ovaj prekršaj su predviđene u članu 20. i članu 21. Odluke.

Član 4.

Imalac ili vlasnik kućnog ljubimca (u daljem tekstu:imalac) dužan je brinuti o njegovom zdravlju, ishrani, smještaju, higijeni i prema njemu postupati u skladu sa Zakonom o zaštititi i dobrobiti životinja (u daljem tekstu:zakon) i drugim propisima o zaštiti i dobrobiti životinja, veterinarstva, zaštite okoliša, javnog reda i mira, te odredbama ove Odluke.

Imalac kućnog ljubimca koji se više o njemu ne može brinuti u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je pronaći udomitelja odnosno udruženje građana ili lice koje će o njemu brinuti na propisan način ili ga predati skloništu za životinje, kojeg u skladu sa Zakonom osnuje fizičko ili pravno lice, općina ili kanton, te snositi troškove boravka do udomljenja ili drugog načina zbrinjavanja životinje. Ovim članom propisuju se jasne obaveze vlasnika životinja da vodi adekvatnu brigu o svom kućnom ljubimcu na način kako je to predviđeno propisima koji tretiraju ovu oblast. Također je propisana obaveza vlasnika da ako se više ne može brinuti o svom kućnom ljubimcu mora pronaći adekvatnog udomitelja.

Član 6.
Dozvoljeno je držanje pasa koji su registrirani, cijepljeni (cijepljenje protiv bjesnila jedan put godišnje) i propisno označeni (markica, mikročip i sl.) Registraciju, označavanje, cijepljenje te provođenje drugih propisanih veterinarsko-zdravstvenih mjera u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Zakonom provodi nadležna veterinarska organizacija koja vodi upisnik životinja i izdaje službenu ispravu za životinju.

Član 7.

U stambenoj zgradi s više stanova dozvoljeno je držanje u stanu najviše 2 (dva) psa odnosno najviše 3 (tri) mačke. Štenad odnosno mačići mogu se držati najduže 3 (tri) mjeseca nakon okota. Svi psi stariji od 3 (tri) mjeseca podliježu obavezi registracije i vakcinacije protiv bjesnila. Nije dozvoljeno držanje psa ili mačke na balkonu ili terasi stambene zgrade s više stanova. Odgajivači pasa koji su registrirani u kinološkom klubu mogu držati više pasa, s kojima moraju postupati na način kako je propisao kinološki klub-savez.

Članom 7. propisan je broj životinja koje se mogu držati u objektima kolektivnog stanovanja kao i mjesta gdje je zabranjeno držati kućnog ljubimca u stambenoj zgradi.

Član 17. stav 2.

Zabranjuje se hranjenje napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama izuzev na za to predviđenim mjestima koja su propisno obilježena. Odredbama stava 2.člana 17. želi se zabraniti hranjenje napuštenih životinja na javnim površinama (ispred tržnih centara, ispred obrazovnih institucija, u parkovima, dječjim igralištima i sl.). Član 19. stav 3. i 4. Pravo i obaveza svih građana je da ukoliko primjete lica koja ostavljaju odrasle pse ili štence ili ih dovoze vozilima, odmah obavijeste komunalnog inspektora, komunalnog redara ili policiju.

Komunalni inspektori, komunalni redari ili predstavnici policije će odmah po dojavi reagirati i nakon utvrđivanja činjeničnog stanja poduzeti propisane mjere Odredbama stava 3. propisana je obaveza svih građana da prijave ukoliko primjete da određena lica ostavljaju odrasle pse ili štence ili ih dovoze vozilima.

Također je propisana obaveza komunalnih inspektora i policijske stanice da postupaju po prijavi te nakon utvrđivanja činjeničnog stanja preuzmu propisane mjere Molimo građane općine Travnik i vlasnike životinja da svojim aktivnostima daju doprinos provođenju ove odluke.

Građani koji žele da izvrše uvid u tekst cijele odluke istu mogu pogledati na zvaničnoj stranici općine Travnik.

tnt.portal