MUP KSB u 2020. godini: Stanje sigurnosti zadovoljavajuće; evidentirano gotovo 60 000 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine

Sukladno izvršenoj analizi osnovnih sigurnosnih parametara u oblasti kriminaliteta, prometa i javnog reda i mira, stanje sigurnosti na području Kantona Središnja Bosna u tijeku 2020. godine ocjenjuje se kao zadovoljavajuće.

U ovom periodu Uprava policije MUP-a je nizom planskih aktivnosti uspjela da unaprijedi stanje sigurnosti na području Kantona po svim važnijim segmentima, što potvrđuju brojni sigurnosni pokazatelji.

Policijski službenici su poduzimali razne aktivnosti koje su bile usmjerene na pojavne oblike kriminaliteta, na održavanje javnog reda i mira, zatim sigurnost prometa na putovima, kao i ostale aktivnosti.

Posebno je važno napomenuti da su tijekom ovog perioda policijski službenici Uprave policije poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti na realizaciji svih važećih naredbi nadležnih kriznih stožera u cilju sprječavanja širenja koronavirusa na našem području.

Kontinuiranom analizom stanja sigurnosti, s posebnim naglaskom na sigurnosno interesantne događaje, kao i rezultate poduzetih mjera i radnji, određivani su pravci budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu.

KRIMINALITET

Broj kaznenih djela smanjen za 33 ili 3% u odnosu na isti period prethodne godine
Tijekom 2020. godine registrirano je ukupno 1016 kaznenih djela, što je za 33 djela ili 3% manje u odnosu na isti period 2019. godine, kada je evidentirano 1049 krivičnih djela.

Istovremeno, postotak ukupne riješenosti krivičnih djela se zadržao na razini prošle godine i iznosi 86%, što je, uzimajući u obzir složenost pojedinih krivičnih djela, izuzetno visok postotak.

Prijavljeno je 959 osoba za izvršenje krivičnih djela (u odnosu na isti period 2019. godine predstavlja smanjenje za 73), od kojih su 358 povratnici u vršenju krivičnih djela. Ovo ukazuje na zaključak da je u suradnji s pravosudnim institucijama potrebno ostvariti intenzivniju suradnju u cilju postizanja stvarne svrhe kažnjavanja, kako bi se takve osobe spriječile u daljnjem činjenju krivičnih djela.

Rasvijetljena 3 ubojstva i 4 pokušaja ubojstva
Posebno uspješno riješena su najteža krivična djela iz oblasti protiv života i tijela. Naime, radi se o tri krivična djela ubojstva koja su izvršena na području Viteza, Novog Travnika i Travnika, a manifestiraju se u tome da su tri osobe smrtno stradale. Koordiniranim aktivnostima službenika Sektora kriminalističke policije MUP-a, policijskih službenika PU Travnik i pripadajućih PS u rekordno kratkom vremenskom roku otkriveni su izvršitelji, te prijavljeni za izvršenje navedenih djela.

Također, uspješno su rasvijetljena i četiri pokušaja ubojstva koja su evidentirana na području Viteza (2), Travnika (1) i Kiseljaka (1), koja su dokumentirana, a protiv izvršitelja su poduzete zakonom propisane mjere i radnje.

U oblasti kriminaliteta posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih delikata, koji su najbrojniji u ovoj oblasti, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na razini Uprave policije MUP-a KSB.

Identičan broj razbojstava u odnosu na 2019. godinu
U ovom periodu izvršeno je 9 krivičnih djela razbojstava, od kojih je većina rasvijetljena. Dakle, broj ovih krivičnih djela je identičan broju iz prethodne godine, što predstavlja izuzetan rezultat, pogotovu ako se uzme u obzir broj ovih djela iz ranijih perioda. Od ukupnog broja izvršenih djela razbojstava, jedno djelo je sa smrtnom posljedicom, dok su ostala djela za posljedicu imala materijalnu štetu.

Eliminirane teške krađe iz bankomata upotrebom eksplozivnih naprava
Važno je napomenuti da nije bilo krivičnih djela teških krađa iz bankomata koja su izvršena podmetanjem eksplozivnih naprava, dok su u 2019. godini evidentirana 4 takva djela. To je postignuto zahvaljujući odlučnoj borbi protiv ovakve vrste teških krivičnih djela, koja su u mnogome uznemirila širu javnost. To se manifestiralo kroz realizaciju operativne akcije pod nazivom “Bankomat”, na osnovu koje su službenici policije na razini Uprave policije kontinuirano provodili pojačane planske aktivnosti u koordinaciji s drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Navedenim aktivnostima u ranijem periodu uspješno je spriječena teška krađa iz bankomata u Gornjem Vakufu-Uskoplju, kada su policijski službenici postupajući po zavedenoj akciji spriječili počinitelje u njihovom napadu.

Postignuti dobri rezultati u oblasti krađe vozila
Poduzimajući kontinuirane planske aktivnosti u oblasti krađe vozila, postignuti su dobri rezultati. Naime, tijekom 2020. godine otuđena su 22 vozila, od kojih je 16 vozila pronađeno i vraćeno vlasnicima, 2 vozila su zapaljena, dok 4 vozila nisu pronađena. Rasvijetljeno je ukupno 6 krivičnih djela za čije izvršenje je prijavljeno 9 osoba. Važno je naglasiti da su gotovo sva otuđena vozila starije proizvodnje i uglavnom su korištena za izvršenje drugih krivičnih djela.

Navedenim rezultatima doprinijele su pojačane aktivnosti policije na kontroli i pregledu kriminogenih osoba, opservaciji terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv njihovih izvršitelja.

Nastavak uspješne borbe protiv zlouporabe opojnih droga
Važna oblast u kojoj su postignuti značajni rezultati jeste borba protiv zlouporabe opojnih droga. Naime, u izvještajnom periodu podneseno je 229 izvještaja protiv 237 osoba, od čega je 80 povratnika u vršenju ovih krivičnih djela i 6 maloljetnika. Aktivnosti na ovom planu nastavljaju se i dalje, a zaplijenjena je i znatna količina narkotičkih sredstava.

Broj podnesenih izvještaja približno je isti u odnosu na isti period prethodne godine, koji je izuzetno visok, posebno kada uzmemo u obzir period ranijih godina.

U vezi navedenog, Uprava policije MUP-a je tijekom 2020. godine nastavila s uspješnom borbom protiv zlouporabe opojnih droga. U cilju realizacije ovih zadataka korišten je inventivan pristup u dokumentiranju ovih krivičnih djela, za čiju realizaciju su zaduženi specijalizirani timovi za droge, uključujući i čitav niz drugih mjera i radnji. Tijekom izvještajnog perioda u okviru planskih aktivnosti koje su se provodile, između ostalog vršeni su pretresi stambenih objekata, motornih vozila i osoba, a planirana je i realizirana akcija pod nazivom „LANAC“, kantonalnog nivoa, pri čemu su službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a KSB, u koordinaciji sa službenicima kriminalističke policije, uprava i stanica i Jedinice za podršku izvršili pretrese na više lokacija na području našeg Kantona. Važno je napomenuti i dobru suradnju s građanima, koja je umnogome doprinijela poboljšanju rezultata rada policijskih službenika u ovoj oblasti kriminaliteta.

U ovom periodu evidentirana su ukupno 74 krivična djela nasilja u obitelji. S ciljem prevencije ove pojave, službenici policije su u proteklom periodu proveli više kampanja usmjerenih na važnost percepcije građana o prisutnosti ove negativne društvene pojave. Policijski službenici uključeni u dokumentiranje ovih krivičnih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna suradnja s centrima za socijalni rad, kao i drugim relevantnim organima i institucijama.

JAVNI RED I MIR

U oblasti javnog reda i mira u promatranom periodu evidentirana su 2232 prekršaja, što predstavlja povećanje za 833 ili 60 % u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat pojačanih aktivnosti policijskih službenika usmjerenih na realizaciju naredbi nadležnih kriznih stožera u cilju sprječavanja širenja koronavirusa na našem području.

Navedene aktivnosti su bile posebno izražene u kontroli poštivanja zabrane kretanja građana, nošenja maski, poštivanja propisane distance, kao i kontroli rada ugostiteljskih objekata u suradnji s nadležnim inspekcijskim službama.

Povećanje rezultata rada policije evidentirano je i u oblasti prosjačenja, gdje je povećan broj prekršaja za 35 i iznosi ukupno 304 prekršaja. Ovakvim rezultatima umnogome su doprinijele kontinuirane planske aktivnosti policijskih službenika koje su poduzimane u koordinaciji s nadležnim službama.

OBLAST PROMETA

Smanjen broj nesreća za 24%
Zahvaljujući pojačanim planskim aktivnostima policijskih službenika u oblasti prometa, u izvještajnom periodu broj prometnih nesreća je smanjen za 668 ili 24% u odnosu na isti period prethodne godine. U ovom periodu evidentirane su 2102 prometne nesreće, za razliku od istog perioda prošle godine, kada je evidentirano 2770 nezgoda.

Istovremeno, smanjen je i broj smrtno stradalih osoba u nesrećama za 2 ili 15%. Naime, u ovom periodu evidentirano je 10 nesreća u kojima je smrtno stradalo 11 osoba, za razliku od prethodne godine kada je u nesrećama smrtno stradalo 13 osoba.

Policijski službenici Uprave policije su i pored angažiranja na realizaciji naredbi nadležnih kriznih stožera u cilju sprječavanja širenja koronavirusa na našem području, kontinuirano provodili pojačane akcije u cilju poboljšanja stanja sigurnosti prometa na području našeg Kantona. Najbolji pokazatelji uspješnosti takvih akcija su upravo smanjenje broja prometnih nesreća, kao i smanjenje broja poginulih u nesrećama, što je između ostalog i bio krajnji cilj ovakvog djelovanja policijskih službenika.

Iako je u ovom periodu frekvencija kretanja vozila zbog navedenih okolnosti bila znatno smanjena, iz prometa je isključeno ukupno 946 vozila i 2366 vozača. Zbog alkoholiziranosti su isključena ukupno 1734 vozača, od kojih je 548 vozača zadržano u policijskim stanicama do otrježnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promila.

Kontinuirano korištenje mobilnih i fiksnih radara, kao i LPR kamera
U promatranom periodu, kontinuiranim korištenjem radarskih sustava, stacioniranih i mobilnih, evidentirano je ukupno 59.838 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine.

Također, vrši se evidentiranje i obrada prekršaja zabilježenih LPR kamerama, posebno neregistriranosti vozila. Izuzetan doprinos ovih kamera ogleda se u evidentiranju vozila koja se potražuju po raznim osnovama, što u mnogome doprinosi rasvjetljavanju raznih oblika krivičnih djela, gdje se pruža veoma efikasna pomoć i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.

Posebna aktivnost koja se provodila u oblasti prometa jeste oduzimanje vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih prometnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kako bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u prometu za sve druge sudionike. U ovom periodu takvih vozila je oduzeto ukupno 82, dok je vraćeno 19 vozila, čime su takvi prekršitelji spriječeni u daljem činjenju prekršaja.

Uspješno su realizirane razne akcije, kao što su pojačane kontrole neregistriranosti vozila, „Sigurna djeca – osigurana budućnost“, „Dani tehničke ispravnosti vozila“ i dr. koje su, također, imale značajan doprinos u poboljšanju stanja sigurnosti prometa na području našeg Kantona.

Ostvarena je dobra suradnja s drugim agencijama za provođenje zakona, a prije svih s Federalnom upravom policije i SIPA-om u dokumentiranju različitih krivičnih djela, te su postignuti zapaženi rezultati. Isto tako, suradnja s nadležnim inspekcijskim službama, zatim s Upravom za neizravno oporezivanje BiH, kao i Kantonalnom upravom za šumarstvo, realizirana je u velikom broju zajedničkih akcija koje su imale izuzetno dobre rezultate rada.

Rad policije u zajednici
Uspješne aktivnosti koje su službenici policije provodili u suradnji s nevladinim organizacijama, realizirane su kroz stalni program „Rad policije u zajednici“. Tijekom izvještajnog perioda, policijski službenici našeg Ministarstva bili su angažirani na osiguranju brojnih sportskih i vjerskih manifestacija, kao što su Dani Ajvatovice, Sveti Ivo, Sveti Anto i dr., kojom prilikom su službenici policije na adekvatan i profesionalan način poduzeli sve potrebne zakonom propisane mjere i radnje.

Službenici policije će nastaviti s ovakvim i sličnim aktivnostima i u narednom periodu, kako bi se stanje sigurnosti zadržalo na zadovoljavajućem nivou, ali i poboljšalo u onim segmentima rada koji se odrede za prioritet budućeg djelovanja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ferrari od 600 tisuća KM najskuplji automobil kupljen u BiH posljednjih 10 godina

granica rh1

Na najduže 12 sati: Pod kojim uvjetima građani BiH, Srbije i Crne Gore mogu ulaziti bez PCR testa u Hrvatsku