Subota, 1 listopada, 2022

Vlada Srednjobosanske županije primila 252 volontera u županijska tijela uprave

Pročitajte i ovo

Vlada SBŽ-a je na 5. izvanrednoj sjednici donijela Odluku o davanju sablasnosti na konačnu listu o prijemu volontera u kantonalnim tijelima uprave.

Primljeni volonteri su:

1.Jokić Boris………………………..Bugojno……………………..bach. ing. ekologije
2.Visković Anita…………………..Bugojno …………………….bach. novinarstva
3.Ivoš Antonija…………………….Bugojno……………………..bach. znanosti okoliša
4.Pavlović Lucija………………….Bugojno……………………..dipl. ing. agronimije
5.Visković Vedrana………………. Bugojno…………………….magistar prava
6.Paurević Dajana……………….. Bugojno…………………….magistar prehr. tehnoligije
7.Brnada Mario…………………… Bugojno…………………….magistar računarstva
8.Tomas Ivan………………………..Bugojno…………………….magistar računarstva
9.Akrap Igor…………………………Busovača,…………………..bach. biologije i kemije
10. Vučić Denis…………………….. Busovača……………………bach, ekonomije
11.Komšić Biljana…………………. Busovača………………….. bach. ekonomije
12.Petrović Bojan……………………Busovača,………………….bach. menadžmenta
13.Marinić Tanja…………………….Busovača…………………..bach. sigur. i mirovnih studija
14.Andrijašević Bojan……………..Busovača……………………dipl. ekonpmista
15.Popović Anica……………………Busovača…………………….dip. pravnik
16.Prusac Goran……………………. Busovača……………………dipl. pravnik
17.Krišto Katarina…………………. Busovača……………………magistar ekonomista
18.Ljubos Marko…………………….Busovača……………………magistar ekonomista
19.Grubešić Vedran…………………Busovača……………………magistar ekonomista
20.Laštro Josipa………………………Busovača……………………magistar ekonomista
21.Vuleta Marija……………………. Busovača……………………magistar građevinarstva
22.Čolić Valentina………………….. Busovača……………………magistar ing. prometa
23.Vidović Adrijana…………………Busovača…………………….magistar prava
24.Zelenika Ivan…………………… .Busovača…………………….pravnik
25.Varešković Maja…………………Busovača…………………….prof. hrv. jezika i knjiž.
26.Zahirović Izeta / Begović,……Donji Vakuf…………………..bach. novinarastva
27.Glišić Marko…………………….. Donji Vakuf………………….dipl. ing. šumarstva
28.Perica Marija………………………Fojnica………………………bach. ekonomije
29.Kožul Ivanela……………………..Fojnica………………………..bach. općeg prava
30.Šušnjara Marlena…………………Fojnica………………………bach. pedagogije
31.Knežević Marnela……………….Fojnica………………………..bach. poljoprivrede
32.Puljić Marija………………………Fojnica….. …………………..bach. reg. i prost. planiranja
33.Kapetanović Perica…………….. Fojnica……………………….magistar ekonomije
34.Majdandžić Katarina……………G.Vakuf- Uskoplje………. .bach. agronimije
35.Kolak Martina…………………..G.Vakuf-Uskoplje……………bach. agronomije
36.Batinić Antonela……………… G.Vakuf-Uskoplje……………bach. eduk. i rehabilitacije
37.Jurina Andrea……………………G. Vakuf-Uskoplje………….bach. eduk. i rehabilitacije
38.Grubeša Vladimir………………G. Vakuf-Uskoplje…………..ekonomista
39.Oreč Martina…………………….G. Vakuf-Uskoplje………….magistar novinarstva
40.Jurić Katarina……………………Jajce…………………………….bach. agronomije
41.Leovac Božana………………….Jajce……………………. …………bech. ing. prometa
42.Hrnjić Igor………………………..Jajce………………………………..bech. kriminologije
43.Miketa Jelena……………………Jajce…………………………………bach. razredne nastave
44.Ladan Dragan…………………..Jajce……………………… ………..bach. sanit. inženjeringa
45.Štrkalj Dragan…………………..Jajce………………………………..diplomirani ekonomista
46.Čosić Mario……………………..Jajce…………………………………dipl. sanitarni inženjer
47.Davidović Sanja………………..Jajce……………………………..ing. orga. i menadžmenta
48.Bojčetić-Zulić Sunčica……….Jajce…………………………………magistar agronomije
49.Jajalo Mijo……………………… Jajce………………………………..magistar građevinarstva
50.Budeš Matea……………………. Jajce…………………………….. magistar socijalnog rada
51.Ladan Marina……………………Jajce……………………………… magistar socijalnog rada
52.Tomić Katarina………………….Kiseljak………………………………bach. općeg prava
53.Zuljević Nela…………………… Kiseljak………………………………bach. posl. ekonomije
54.Bošnjak Suzana…………………Kiseljak……………………………bach. poslovnog prava
55.Drljepan Gordana………………Kiseljak……………………………….bach. prava
56.stjepanović Biljana…………….Kiseljak……………………………….bach. prava
57.Raguž Andrea……………………Kiseljak……………………………….bach. socijalnog rada
58.Vujević Nikolina……………….Kiseljak……………………………….bach. socijalnog rada
59.Lijak Ivana……………………….Kiseljak……………………………….bach. socijalnog rada
60.Milović Sanko…………………. Kiseljak………………………………dipl. veterinar
61.Kristić Mateo-Ivan…………….Kiseljak……………………………… ing. prom. i kom.
62.Đukić Slađana…………………..Kiseljak…………………………….magistar kriminalistike
63.Marušić Andra………………….Kiseljak……………………………magistar socijalnog rada
64.Baban Ivana…………………… Kreševo………………………………. bach. ekonomije
65.Kožul Anđela……………………Kreševo……………………………magistar socijalnog rada
66.Valjan Marija…………………… Novi Travnik…………………………bach. agronomije
67.Dujmović Ankica……………… Novi Travnik………………………..bach. ekonomije
68.Dilber Tamara……………………Novi Travnik……………………….. bach. prava
69.Fišić Igor…………………………..Novi Travnik…………………… bach. prehr. tehnologije
70.Đukić Nina………………………..Novi Travnik…………………………bach. soc. rada
71.Čurak Suzana…………………….Novi Travnik…………………………ekonomista
72.Radman Ana………………………Novi Travnik…………………………mag. prehr. ing.
73.Omazić Marija…………………. Travnik…………………………………bach. ekonomije
74.Sučić Nikolina…………………..Travnik…………………………………bach. ing. preh. teh.
75.Šiljak Muharem…………………Travnik……………………………….. bach. ing. prometa
76.Lovrinović Matea……………… Travnik………………………………bach. socijlanog rada
77.Brković Ivo……………………….Travnik………………………………..bach. šumarstva
78.Trifunović Predrag……………..Travnik……………………………..bach.teh.odgoja i infor
79.Matošević Ivana……………….. Travnik………………………………..bach. ekonomije
80.Brkić Ivona……………………….Travnik…………………………………bach. ekonomije
81.Levarda Danijela……………….Travnik………………………………… bach. prava
82.S. Janković Dragana…………. Travnik…………………………….dipl. ing. poljoprivrede
83.Solomun Dražana………………Travnik……………………………….. magistra ekonomije
84.Nevjestić Ljubica………………Travnik…………………………………… magistar politikol.
85.Čović Nikša………………………Travnik………………………………. magistar politologije
86.Rajić Dragana………………….Travnik…………………………………..magistar prehr. teh.
87.Radoš Sanja………………………Travnik……………………………………magistar prometa
88.Valjan Maja………………………Travnik…………………………………..magistar šumarstva
89.Jandrić Martina…………………Travnik…………………………………….pravnik
90.Balta Dragana………………….. Travnik………………………………..stručna,spec.račun. fin.
91.Šehić Adnan………………………Vitez……………………………bach. ekonom.(bank. i osig.)
92.Križanović Ivana………………..Vitez……………………………………… bach. ekonomije
93.Vučenović Dejan………………..Vitez………………………………………. bach. ekonomije
94.Strukar Tina………………………..Vitez………………………………………bach. ekonomije
95.Grabovac Stjepan………………. Vitez……………………………………….bach. ekonomije
96.Halilović Martina………………..Vitez………………………………….bach. hrv., engl. i knjiž.
97.Dragana Šafradin………………..Vitez…………………………bach. menadž. sigurnosti
98.Turić Milena………………………Vitez…………………… bach. prava
99.Vuleta Mateja……………………..Vitez………………….. bach. socijalnog rada
100.Livančić Martina………………..Vitez……………………bach. socijalnog rada
101.Livančić Milan……………………Vitez………………….. dipl. dizajner
102. Krišto Anita……………………….Vitez…………………….dipl. ing. madic. lab. dijag.
103. Bonić Zdravka……………………Vitez…………………… ekonomista
104. Bobaš Ivan………………………..Vitez………………………ekonomista
105.Mihaljević Ivana……………….. Vitez………………….. magistar ekonomije
106.Žepačkić – Topalović Sanja,..Vitez………………….. magistar ekomocije
107.Gudelj Jelena……………………. Vitez ………………….magistar forenzike
108. Kolak Dragan…………………… Vitez…………………. magistar mašinstva
109. Pušelja Zorica…………………… Vitez ……………mag. peda. hrv.jezika i književnosti
110. Kupreškić Anđela…………. Vitez……………………. magistar poslovne ekonomije
111. Kazija Eminudin………… Travnik…………………bach. prava
112. Goloman Arnela………… Travnik…………………pravnik
113 Hodžić Zijad………………..Travnik………………………. pravnik
114. Razić Emina………………..Travnik………………………. bach. prava
115. Grabus Mirza……………… Vitez…………………………..pravnik
116. Hodžić Mehrunisa………. Novi Travnik……………… bach. općeg prava
117. Lendo Armin……………… Novi Travnik………………. bach. prava
118. Srebrenica Azra………….. Busovača……………………. dipl. pravnik
119. Beganović Amar…………. Donji Vakuf………………… bach. općeg prava
120. Rujanac Haris……………..Donji Vakuf……………….. ..bach. polit. nauka
121. Šečić Merima………………Bugojno……………………….dipl. pravnik
122. Kero Kanira…………………Bugojno……………………… bach. prava
123. Đelil Amel…………………. Kiseljak………………………. pravnik
124. Karahasanović Haris…… Kiseljak………………………. bach. prava
125. Latić Lejla………………….G. Vakuf-Uskoplje…………. bach. prava
126. Hasanović Mahir…………Fojnica………………………….pravnik
127. Babić Amel…………………Kiseljak………………………. bach. prava
128. Čejvan Mujo……………….Travnik……………………….. dipl. pravnik
129. Čosić Emina…………… ….Travnik………………… …….bach. poslovne ekonomije
130. Sujolđić Emir………………Travnik………………………… magistar ekonomije
131. Alagić Ibrahim……………. Travnik……………..bach. ekonom., market. i trgovine
132. Mrakić Belma…………….. Travnik……………..bach. ekonomije
133. Bešić Armin…………………Vitez…………………dipl. ekonomista
134. Tirić Adnan………………….Vitez…………………bach. menadžmenta u ekonomiji
135. Šumarić Nermin……………Novi Travnik……..bach. ekonomije
136. Srebrenica Nurija………….Busovača…………..bach. ekonomije
137. Dujso Emina………………. Donji Vakuf……… dipl. ekonomista
138. Kahrić Sead…………………Jajce………………….bach. ekonomije
139. Mecavica Ramiza……….. Jajce…………………dipl. ekonomista
140. Tekešić Almedin…………. Bugojno………….. .bach. poslovne ekonomije
141. Dervišić Almin…………… Bugojno……………..bach. poslovne ekonomije
142. Đino Habiba………………. Kiseljak………………bach. menadžmenta u bankarstvu
143. Begović Emina…………….G.V.-Uskoplje……..bach. poslovne ekonomije
144. Omeragić Ejub……………..Donji Vakuf………. bach. ekonomije
145. Polutan Elma………………..Fojnica………………bach. menadžmenta ekonomije
146. Silanović Mirela……………Travnik………………bach. ing. prometa i komunikacija
147. Kermo Haris…………………Busovača…………..ing. prometa-telekomunikacija
148. Basara Dino………………….Bugojno…………….bach. ing. prometa
149. Duratbegović Amel….G.Vakuf-Uskoplje…….bach. prometa i komunikacija
150. Bečirović-Bešić Alma……Bugojno…………….dipl. ing.elektrotehnike
151. Begović Amila……………..Jajce………………….bach. elektrotehnike, komunikacije
152. Halilović Amir……………..Travnik………………magistar elektrotehnike
153. Đulović Midhet…………….Donji Vakuf……….bach. informatike
154. Karić Senad………………..Vitez…………………..bach. informatike
155. Solo Eldin……………………Novi Travnik………bach. informatike i matematike
156. Grabus Elvis………………..Travnik………………bach. informatike
157. Zukić Emin…………………Travnik………………bach. informatike
158. Kahveđić Zlata…………….Travnik………………bach. tehničkog odgoja i informatik
159. Alimanović Adel………….Travnik………………bach. tehničkog odgoja i informatik
160. Arnautović Mevludin …..Travnik………………ing. informatike
161. Musić Mirsad………………Travnik………………ing. informatike
162. Gaši Nehad………………….Travnik………………ing. informatike
163. Fazlić Ekrem……………….Travnik………………ing. informatike
164. Aščić Ermin…………………Travnik………………ing. informatike
165. Islambašić Adna……………Travnik………………bach. ing. građevine
166. Kukić Adnan………………..Novi Travnik………bach. ing. građevine
167. Bevrnja Elvedin……………Bugojno…………….ing. građevine
168. Husak Adnan……………….G.Vakuf-Uskoplje..magistar građevinastva
169. Varešlija Irma……………….Fojnica………………ing. građevinarstva
170. Vunić Esmir……………………………………………ing. rudarstva
171. Sarajlić Harun………………Novi Travnik……..bach. reginalnog i prostornog plana
172. Popić Aldin……………G.Vakuf-Uskoplje…….bach.reg. i prost. plana
173. Ljubić Bekir……………..Travnik……………….. mag.dipl. ing. arhitekture
174. Agić Enes……………G.Vakuf-Uskoplje……….ing. građ. i arhitekture
175. Perenda Jasmina…….Novi Travnik……………bach. kemije
176. Mukača Advija……….Fojnica………………….mag. inženjerske kemije
177. Jašaravić Jasmina ……….Vitez……………….dipl. ing. kemijske tehnologije
178. Hodžić Armin…………….Travnik………….. bach. ing.ekologije
179. Spahić Nedžada…………….Vitez…………………..bach. zdrav.njege-sanit.inženjering
180. Halep Muamer…………..Travnik……………..bach. sanitarnog inženjeringa
181. Fazlić Sabina…………….Travnik……………..bach.sanitarnog inženjeringa
182. Karadža Amina………….Travnik……………..bach. sanitarnog inženjeringa
183. Lubenović Almedina….Travnik………………bach. sanitarnog inženjeriga
184. Hodžić-Zuhrić Suada….Travnik……………..bach. zdravs. i sanitarnog inženjeri
185. Ugarak Aida………………Donji Vakuf……….bach. sanitarnog inženjeringa
186. Bašić Amila………………Bugojno…………….bach. socijalnog rada
187. Bečirović Elvedina…….Kiseljak……………..bach. socijalnog rada
188. Osmanović Salko………Travnik……………….bach. socijalnog rada
189. Peco Orhan ………………Travnik………………bach. međunarodnih javnih odnosa
190. Zrno Aida………………….Kiseljak……………..dipl. politolog
191. Kero Ajdin………………..Bugojno……………..ing. poljoprivrede
192. Karagić Mahira………….Bugojno……………..bach.ing. poljoprivrede
193. Mustajbegović Amila…Kiseljak……………..bach. poljoprivrede
194. Latić Elmin………………Bugojno……………..bach. poljoprivrede
195. Nikšić Ajla ……………..Travnik……………….dipl. veterinar
196. Zec Arnel ………………..Novi Travnik………dipl. veterinar
197. Skršo Jasmin ……………Kiseljak……………..bach. šumarstva
198. Pašić Merzuk…………….Fojnica………………bach. šumarstva
199. Hadžimujić Alena……..Travnik………………bach. šumarstva
200. Konjalić Minela ……….Travnik………………bach. prehrambene tehnologije
201. Ribo Zedina……………..Vitez………………….bach. prehrambene tehnologije
202. Perenda Senadin……….Novi Travnik………magistar hortikulture
203. Migalo Amar……………Travnik……………….bach. medija i komunikacija
204. Hadžiabdić Fatima…….G.Vakuf-Uskoplje..magist.komunikologije
205. Gazdić Abid……………..Novi Travnik………bach. kriminologije
206. Solić Jasmina …………..Busovača……………magistra kriminalistike
207. Verem Selma…………….Donji Vakuf………..bach. kriminalistike
208. Hodžić Indira……………Donji Vakuf………..bach. kriminalistike
209. Hadžiabulić Derviš……G.Vakuf-Uskoplje…. bach.menađer sigurnosti
210. Ćatić Mirza …………….Bugojno……………….bach. kriminalistike
211. Hamzić Emira………….G.Vakuf-Uskoplje….bach. sigurnosnih i mirovnih studija
212. Mehić Amela……………Travnik…………………bach. razredne nastave
213. Mašić Fatima……………Bugojno………………..bach. socijalnog rada
214. Zolota Neira……………..Travnik…………………prof. sociologije
215. Silajdžić Emina ………..Busovača……………..dipl. soc. pedagog
216. Kunić Sejla……………….Novi Travnik…………bach. logopedije-psiholog
217. Zec Avdo …………………G. Vakuf-Uskoplje….bach. logopedije
218. Orhan Merhila…………..G.Vakuf-Uskoplje….bach. pedagogije i psihologije
219. Fuško Merjema …………Travnik………………..bach. pedagogije i psihologije
220. Ramić Lamija……………Travnik………………..bach. pedagogije
221. Srebrenica Sabina ………Busovača…………….dipl.soc. pedagog
222. Avdić Adisa……………….Travnik………………..bach.bosa.,hrvat., srpskog jezika
223. Crnkić Edvin …………….Jajce…………………….bach. bosan. jezika i književnosti
224. Delić Amer ……………….Travnik…………………mag. engleskog i književnosti
225. Novalić Sanela …………..Travnik………………..bach. ekonomije
226. Softić Vahida………………Travnik………………..bach. ekonomije
227. Tenić Armin…………….Donji Vakuf…………….dipl. veterinar
228. Zaferović Hasnija…….Donji Vakuf……………..bach. hortikulture
229. Smaka Nijaz……………Busovača…………………bach. poslovne ekonomije
230. Jugo Merima…………..Donji Vakuf……………..bach. politologije
231. Hodžić Adnan…………Travnik……………………dipl. ekonomista
232. Pašić Adem…………….Fojnica…………………….bach.kriminalistike
233. Fajkić Jasmina………..Travnik……………………bach.poslovne ekonomije
234. Šošić Emina……………Bugojno…………………..bach. prava
235. Sečić Rasim……………Bugojno…………………..mag.poljoprivrede
236. Kunovac Zoran……….Bugojno…………………..dipl. ing. hortikulture
237. Begić Seada……………Jajce………………………..bach. sociologije
238. Baltić Senka……………Travnik……………………bach. poslovne ekonomije
239. Kahrić Amela …………Jajce………………………..pedagog psiholog
240.Crnac Belkisa…………..Jajce………………………..bach.hortikulture
241. Zukić Sabina…………..Travnik…………………….bach. novinarstva
242. Smailkadić Ismet …….Travnik…………………….ing.prometa
243. Pinjo Marina…………..Travnik…………………….dipl. ing.prehrambene teh.
244. Milanović Emir………..G. Vakuf-Uskoplje……ekonomista
245. Zekotić Kenan………….G.Vakuf-Uskoplje…….dipl. pravnik
246. Mušić Ajlana……………Travnik……………………bach. kriminalistike
247. Žužić-Hodžić Mirela…Travnik…………………..dipl. soc. pedagog
248. Budimir Davor…………..Vitez……………………..magistar prometa
249. Strukar Ana………………..Vitez…………………….magistar spec.trg.poslovanja
250. Šafradin Jelena…………..Vitez……………………..pravnik
251. Gudelj Ivana………………Vitez……………………..pravnik
252. Šarić Vedrana……………..Vitez……………………..str.spec.javne uprave

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Najčitanije zadnjih 7 dana

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Posljednje objavljeno

Firma iz BiH radnicima nudi plaću do 2500 KM. Je li to dovoljno?

Radničke plaće u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme su u porastu, ne zahvaljujući naporima vlasti već nedostatku radne...
- Marketing -
- Marketing -

Podcast UZOR

- Marketing -

Pročitajte i ovo