U četvrtak 153. sjednica Vlade ŽSB

153. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna sazvana je za četvrtak, 19. siječnja 2023. godine u 9 sati.

DNEVNI RED:

1. Zapisnik sa 152. redovite sjednice i zapisnik sa 49. izvanredne sjednice Vlade Županije Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Programi rada ministarstava za 2023. godinu
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo gospodarstva
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2023. godinu
a) Županijska uprava za branitelje
b) Županijska uprava za civilnu zaštitu
c) Županijska uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Županijski zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
e) Županijski arhiv
f) Županijska direkcija za ceste
4. Programi rada ureda i službi za 2023. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Ured premijera Županije
e) Ured za javne nabave za potrebe korisnika budžeta ŽSB
f) Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽSB– Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
6. Prijedlog odluka o izmjenama odluka o usvajanju programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicija Ministarstva gospodarstva za 2022. godinu- Ministarstvo gospodarstva
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start up kompanija“ za 2022. godinu
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ za 2022. godinu
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za javno – privatno partnerstvo“ za 2022. godinu
d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – podrška razvoju poduzetničkih zona“ za 2022. godinu
e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu
f) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ za 2022. godinu
g) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ za 2022. godinu
h) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2022. godinu
7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Barica i Bašća, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Ravan, općina Fojnica – Ministarstvo gospodarstva
9. Prijedlog odluke o izvršavanju neplaniranih sredstava u Proračunu Županije Središnja Bosna za 2022. godinu – Ministarstvo financija
10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za pravosudne institucije – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za preuređenje potkrovlja u zgradi Općinskog suda u Travniku
b) za nabavku informatičke opreme za multimedijalnu sudnicu u Općinskom sudu u Travniku
c) za nabavku informatičke opreme za kaznenu sudnicu u Općinskom sudu u Travniku
d) za nabavku informatičke opreme za saslušanje svjedoka maloljetnika u Općinskom sudu u Travniku
e) za nabavku informatičke opreme za Općinski sud u Bugojnu
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskih stolica – Županijska uprava za branitelje
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za plaćanje računa za nabavku ortopedskih pomagala – Županijska uprava za branitelje
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu prozora u OŠ „Han Bila“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zamjenu prozora u OŠ „Dubravica“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
20. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
21. Suglasnost na Odluku o visini blagajničkog maksimuma za 2023. godinu – Ministarstvo financija
22. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga izrade Strategije razvoja malog gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva
23. Suglasnost za zaključivanje ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova – Županijska uprava za branitelje
24. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za pružanje usluga tehničke podrške sustavu „e“ vlada – Stručna služba Vlade
25. Suglasnost za potpisivanje ugovora o djelu za pružanje usluga tehničke podrške sustavu „e“ skupština – Stručna služba Skupštine
26. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za nominiranje člana Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
27. Suglasnost za privremeno obavljanje poslova pomoćnika ministra za socijalna pitanja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
28. Saglasnost za raspisivanje javnog natječaja za popunu radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prijem veterinarskog inspektora – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
30. Suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za državnog službenika – tajnika ministarstva – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
31. Suglasnost za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika na određeno vrijeme – Ministarstvo financija
32. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) za nabavku električne energije i mrežarina
b) za nabavku vode i komunalnih usluga
c) za nabavku telekomunikacijskih usluga
d) za zakup prostorija za smještaj inspektorata
33. Izvješće o rezultatima korištenja radara za razdoblje listopad – prosinac 2022. godine – Ministarstvo unutarnjih poslova
34. Izvješća o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu siječnju 2023. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo gospodarstva (2x)
b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x)
c) Ministarstvo unutarnjih poslova(2x)
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
35. Izvješća o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu siječanj 2023. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutarnjih poslova
b) Ministarstvo gospodarstva
36. Razrješenja i imenovanja
a) Razrješenje člana Upravnog odbora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
b) Imenovanje člana Upravnog odbora OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

GIPHY App Key not set. Please check settings

Izaslanici Doma naroda Parlamenta FBiH preuzeli uvjerenja o osvojenom mandatu, poznata imena kandidata za čelnike Doma

Crveni meteoalarm upaljen za dijelove BiH, moguće i poplave!