spot_img

Tko ima pravo na obiteljsku mirovinu i može li paralelno raditi?

Više čitatelja postavlja pitanje mogu li nositelji obiteljske mirovine raditi i istovremeno primati mirovinu. Također, mnogi su pitali je li jedan od uvjeta za dobivanje obiteljske mirovine nakon smrti roditelja, koji su bili umirovljenici, da dijete koje ostane iza njih, osim što nema nikakav izvor prihoda, nema niti dana radnog staža, piše Faktor.

Pojašnjenje su potražili u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

– Nositelj obiteljske mirovine ne može raditi i primati mirovinu. Ukoliko osoba želi obiteljsku mirovinu, mora prekinuti radni odnos. Nije uvjet za obiteljsku mirovinu da osoba nikada nije zasnovala radni odnos prilikom podnošenja zahtjeva – kazao je Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda MIO.

Dodaje kako postoji više kategorija koje imaju pravo na obiteljsku mirovinu ukoliko ispunjavaju uvjete. Ta mirovina iznosi 70 posto od mirovine umrlog.

Pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi obitelji umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uvjete za starosnu ili invalidsku mirovinu. Članovima obitelji smatraju se bračni supružnik (udovica ili udovac), razvedeni bračni supružnik, ako mu je pravomoćnom presudom dosuđeno pravo na uzdržavanje. Zatim, dijete rođeno u braku ili izvan braka, usvojeno dijete, pastorak, ako ga je umrli osiguranik uzdržavao, unuče bez oba roditelja ako ga je umrli osiguranik uzdržavao.

Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života, ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruga.

Ima pravo na mirovinu ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a ona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju stoji da udovac ima pravo na obiteljsku mirovinu ako je na dan smrti supruge navršio 60 godina, ako je bio potpuno nesposoban za privređivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruge.

Pravo na obiteljsku mirovinu ima i supružnik iz razvedenog braka, ako mu je pravomoćnom sudskom presudom dosuđeno pravo na uzdržavanje te ako ispunjava uvjete iz ovog zakona.

Dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu do navršenih 15 godina života, a poslije toga do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života.

Dijete kod kojeg nastupi nesposobnost za samostalan život i rad prije 15. godine života ima pravo na obiteljsku mirovinu dok ta nesposobnost traje.

Dijete kod kojeg nesposobnost za privređivanje nastupi poslije 15. godine života, a prije smrti korisnika mirovine, ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je osiguranik uzdržavao do svoje smrti.

Dijete kod kojeg u tijeku korištenja prava na obiteljsku mirovinu nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privređivanje zadržava pravo na mirovinu dok ta nesposobnost traje.

Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kada se osoba zbog vrste i težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičke bolesti ne može osposobiti za obavljanje najjednostavnijih poslova.

Pravo na mirovinu ima i uzdržavani član obitelji.

– Osiguranik, odnosno korisnik mirovine uzdržavao je člana obitelji ako prosječni mjesečni prihod člana obiteljskog domaćinstva, podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu u godini u kojoj je nastupila smrt korisnika mirovine, ne prelazi iznos najniže mirovine u Federaciji iz prethodne godine, određene u skladu s ovim zakonom.

Faktor.ba

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti