Srednja škola u Travniku uskoro dobiva pametnu ploču

0
47
Vlada Srednjobosanske županije je na prijedlog županijskoga Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta dala suglasnost za pokretanje procedure javne nabave preko izravnog postupka za niže potrošačke jedinice, i to Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik u Travniku za nabavu pametne ploče za što su sredstva osigurana iz donacije Federalnog ministarstva prosvjete i znanosti te Mješovitoj srednjoj školi Bugojno u Bugojnu za nabavu školske lektire za što su sredstva također osigurana iz donacije istoga federalnog ministarstva.

Krov na školskoj dvorani

Srednjoj školi Nikole Šopa u Jajcu za opremanje laboratorija za potrebe nastave za predmete biologiju, kemiju i fiziku određen je iznos od 24.999,98 KM s PDV-om.

Također, Osnovnoj školi Voljevac u Gornjem Vakufu-Uskoplju, za rekonstrukciju krova na školskoj dvorani procijenjena vrijednost nabave iznosi 20.300 KM, dok je za Mješovitu srednju školu Vitez iz Viteza za instruktivnu nastavu za učenike prometne stručne škole, zanimanje vozač motornih vozila u školskoj 2018./2019. godini, procijenjena vrijednost nabave s PDV-om 44.282,16 KM. Dana je i suglasnost za novu relaciju Karići – Hrastovi za Osnovnu školu “13. rujna” u Jajcu.

Zaštita izvorišta

Dana je i suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora pružanja usluga grijanja decentraliziranim sustavom putem korištenja energenta na drvni pelet za razdoblje do 19. rujna 2018. godine kada je potpisan ugovor sa skupinom ponuđača “BIOENERGI” d.o.o Vitez i “VG-MONTING” d.o.o. Vitez za Osnovnu školu “Dubravica” Preočica (ugovor na razdoblje od četiri godine s poduzećem „BIOENERGI“ d.o.o. Vitez), Osnovnu školu „Pajić Polje“ Gornji Vakuf-Uskoplje (ugovor na razdoblje od četiri godine s poduzećem „VG-MONTING“ d.o.o. Vitez) te Osnovnu školu „Hasan Kjafija Pruščak“ Prusac (ugovor na razdoblje od četiri godine s poduzećem „BIOENERGI“ d.o.o. Vitez). Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada SBŽ-a je donijela odluke o izdvajanju sredstava iz županijskog proračuna za 2018. za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede „Izrada glavnog projekta sekundarne vodovodne mreže za vodovod Karaula, općina Travnik“ u iznosu od 4639,05 KM (s PDV-om), o izdvajanju sredstava za oblasti vodoprivrede „Realizacija projekta vodovoda Suhi Do, MZ Mehurić, općina Travnik“, od 9994,12 KM (s PDV-om) te o izdvajanju sredstava u vezi s elaboratom o zaštiti izvorišta vode za javnu vodoopskrbu s izvorišta Jaglenica i Dalečko vrelo, od 6376,50 KM (s PDV-om).