Priopćenje za javnost vezano za izbor ravnatelja JU Dom zdravlja Busovača

0
2622
Na redakcijski mail primili smo priopćenje Općinskog odbora HDZ-a BiH Busovača, prenosimo ga u cijelosti:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA
OO HDZ-a BiH BUSOVAČA

Busovača, 09. veljače 2017. godine

Predmet: Priopćenje za javnost vezano za izbor ravnatelja JU Dom zdravlja Busovača

Na svojoj redovitoj sjednici održanoj 8. veljače 2017. godine OO HDZ BiH Busovača razmatrao je aktualnu političku situaciju i s tim u svezi situaciju u JU Dom zdravlja Busovača i ponovni izbor dr. Omera Hadžiradončića na mjesto ravnatelja JU na još jedan mandatni period u trajanju od 4 godine.

OO HDZ BiH se ograđuje od svih negativnih posljedica koje su nastale i koje mogu nastati, a tiču se pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite pučanstvu Busovače.

OO HDZ BiH Busovača se kroz Upravno vijeće JU Dom zdravlja Busovača i Općinsko vijeće, sukladno svojim nadležnostima, zalagao i zalaže za zakonito i financijski održivo poslovanje.

Međutim, imenovani dr. Omer Hadžiradončić kao ravnatelj JU Dom zdravlja Busovača od 2012. godine pa do danas, stvorio je gubitke u poslovanju i neizmirene obveze za poreze i doprinose uposlenih od preko 2 milijuna KM, čime je doveo u pitanje funkcioniranje Doma zdravlja i obavljanje osnovne funkcije ove Javne ustanove od općeg interesa, a to je pružanje osnovnih zdravstvenih usluga svim građanima Busovače.

Općinsko vijeće nije usvojilo izvješće o poslovanju JU Dom zdravlja za 2013., 2014. i 2015. godinu, upravo zbog neprilagođenog poslovanja financijskim mogućnostima, odnosno većeg broja uposlenih od broja financiranih djelatnika što je najvažniji uzrok nastalih gubitaka i dugova, a za što je odgovoran ravnatelj.

Još 2013. godine Općinsko vijeće je naložilo ravnatelju izradu i provedbu programa financijske konsolidacije, odnosno svođenje poslovanja Doma zdravlja u financijski moguće okvire, što je imenovani vješto izbjegao.

Kao jedine mjere štednje uveo je ograničenje u izdavanju recepata s esencijalne liste na koje građani imaju zakonsko pravo i štednju na potrošnom sanitetskom materijalu, što su osjetili svi oni koji su dolazili u Dom zdravlja radi primarne zdravstvene zaštite, a posebno kronični bolesnici, umirovljenici i djeca.

2014. godine Klub vijećnika HDZ BiH Busovača tražio je smjenu ravnatelja zbog nezakonitog poslovanja i gomilanja gubitaka i obveza, što nisu podržali klubovi ostalih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću te do smjene nije došlo. Isto je traženo i 2015. godine.

U 2016. godini je istekao mandat ravnatelju što je bila prilika da se imenovanjem druge osobe na to mjesto, zaustavi nezakonito poslovanje i stvaranje gubitaka te time pokuša sačuvati Javna ustanova Dom zdravlja i njezina osnovna funkcija.

OO HDZ BiH Busovača je ovaj problem stalno isticao u razgovorima sa strankom SDA Busovača koja je predložila dr. Omera Hadžiradončića na mjesto ravnatelja.

Međutim, članovi Upravnog vijeća iz reda SDA, njezini vijećnici i načelnik, iz samo njima poznatih razloga, podržavali su dr. Omera i spriječili svaki pokušaj da se isti smijeni.
Da problem postane još veći, u ponedjeljak, 6. 2. 2017.godine, članovi Upravnog vijeća predloženi i izabrani od strane SDA, izabrali su dr. Omera Hadžiradončića na mjesto ravnatelja na još jedan mandat od 4 godine, a suglasnost na imenovanje dao je načelnik Asim Mekić.

Posljedice ovakve politike SDA mogu biti pogubne za JU Dom zdravlja i građane Busovače, čime se izravno ugrožavaju elementarna ljudska prava među kojima je pravo na zdravstvenu zaštitu.

Stoga, OO HDZ BiH Busovača ovom prilikom apelira na vodstvo stranke SDA da preispita svoju odluku o izboru i imenovanju ravnatelja JU Dom zdravlja i time pokaže da zdravlje građana i pružanje zdravstvenih usluga građanima ne smije biti prostor za pokazivanje političke nadmoći.

OO HDZ BiH Busovača
Mirjana Plavčić

hdz-busovaca-1