Predstavnik PD „TIM“ Busovača, dipl.iur. Goran Prusac razgovarao sa predstavnikom ŠGD “Šume Središnje Bosne” dipl.ing.šum. Draženom Bagarićem o Certifikaciji šuma

0
231
“Ove godine vrši se Certifikacija šuma na području naše općine odnosno područja kojim gazduje ŠGD “Šume Središnje Bosne”/ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o Donji Vakuf, a svoj doprinos tome daje i P.D. „TIM“ Busovača u suradnji sa ŠGD “Šume Središnje Bosne”/ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o Donji Vakuf.

Forest Stewardship Council (Vijeće za Nadzor Šuma) je međunarodna organizacija koja se brine za odgovorno gazdovanje šumama širom svijeta. To je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija osnovana 1993. godine.

Cilj FSC programa je da promovira ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gazdovanje šumskim resursima. Drugim riječima, kako bi se šumama u svijetu gazdovalo na uravnotežen način kroz društveni, ekološki i ekonomski aspekt.

Certificiranje po FSC programu podrazumijeva zadovoljavanje unaprijed definiranih standarda održivog gospodarenja šumama.

Certificiranje šuma je koncept unapređivanja kvalitete gospodarenja šumskim resursima.
Proces certificiranja implementira WWF (World Wide Fundflor Nature) u suradnji sa Šumarskim fakultetom iz Sarajeva, a sam projekt financira IKEA. WWF ima svoju kampanju „Šume za život“ kojom nastoji omogućiti certifikaciju šumskih površina, fokusirajući se na zemlje koje su važni proizvođači drveta.
Certificiranjem se postiže transparentnost poslovanja šumarskih poduzeća i unapređuju odnosi sa javnošću, poslovnim partnerima i ostalim interesnim grupama.

Certifikacija ( potvrđivanje svojstva šume) je postupak u kojem će neovisno povjerenstvo odnosno treća strana ispitati postiže li gazdovanje šumama unaprijed utvrđeni ekološki, gazdinski i socijalni nivo, odnosno da imatelj certifikata svojim šumama gazduje u skladu s načelima održivosti.

Kako je naše Društvo prepoznato kao interesna grupa dana 12.4.2019. godine, predstavnik našeg Planinarskog Društva „TIM“ Busovača, dipl.iur. Goran Prusac razgovarao je sa predstavnikom ŠGD “Šume Središnje Bosne”/ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o Donji Vakuf , dipl.ing.šum. Draženom Bagarićem o Certifikaciji šuma.

Predstavnici ova dva Društva iskazali su zadovoljstvo u dosadašnjoj suradnji i još boljoj budućoj suradnji između Planinarskog Društva „TIM“ Busovača i ŠGD “Šume Središnje Bosne”/ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o Donji Vakuf.

Dobivanje FSC certifikata je na obostranu korist i Planinarskog Društva „TIM“ Busovača i ŠGD “Šume Središnje Bosne”/ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o Donji Vakuf.

Uz Planinarski pozdrav „Vedro“ , P.D. „TIM“ Busovača stoji na raspolaganju ŠGD “Šume Središnje Bosne”/ŠPD “Srednjobosanske šume” d.o.o Donji Vakuf u svim njihovim akcijama ekološkog i održivog gospodarenja šumama.”

 

IZVOR: Facebook stranica Planinarsko društvo TIM Busovača