Poljubi zemlju po kojoj hodaš…

0
318
Poljubi zemlju po kojoj hodaš
jer stare rane djedova skriva
poljubi zemlju po kojoj hodaš
ona ti ništa
ona ti ništa nije kriva

Poljubi zemlju po kojoj hodaš
ne diraj sunce, sunce s neba
i nemoj nikad dušu da prodaš
ljubav je nada
ljubav je snaga sto ti treba

Ostani tu, tu je tvoja mati
ostani tu, još će sunce sjati
ostani tu, snove čuvaj samo za nju
ostani tu

Poljubi zemlju po kojoj hodaš
ne diraj sunce, sunce s neba
i nemoj nikad dušu da prodaš
ljubav je nada
ljubav je snaga sto ti treba

Poljubi zemlju po kojoj hodaš
jer stare rane djedova skriva
poljubi zemlju po kojoj hodaš
ona ti ništa
ona ti ništa nije kriva
– Mate Mišo Kovač