Natječaj za upis kandidata na program “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“

0
73
Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.
Centar za edukaciju mladih (CEM) iz Travnika u saradnji sa Školom za edukaciju i komunikaciju Univerziteta Jönköping iz Švedske, raspisuje konkurs za upis 10. generacije studenata univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”, nivo A.

Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ osmišljen je kao program obuke osoba koje rade ili bi željele raditi s djecom i mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja, udruženja građana i sl. Kroz vrijeme provedeno na kursu, polaznici će steći znanja i vještine potrebne za individualni i grupni rad s mladima na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te komunikaciji, radu na konfliktima i aktivnom učešću u izgradnji i razvoju zajednice.

Kurs ima za cilj osposobljavanje polaznika da svom radu s mladima pristupaju studiozno, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovirajući zdravo i sigurno okruženje, bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja. Kroz edukaciju, polaznici će imati priliku aktivno dati podršku sistemskom pristupu u radu s mladima, te kroz iskustveno učenje usvojiti vještine za rad s mladima u pravcu njihovog sazrijevanja u zdrave članove zajednice.

Predavanja su podijeljena na 6 blokova i svaki od njih obrađuje određenu temu:

1. Uvod u omladinski rad u zajednici i lični razvoj,
2. Životni period adolescencije,
3. Rad s pojedincima,
4. Rad s grupama,
5. Rad na konfliktima i prihvaćanju razlika
6. Menadžment u omladinskom radu u zajednici.

Univerzitetski kurs će se održavati u periodu od oktobra 2018. do lipnja 2019. godine. Svaki blok obrađivat će određenu temu i trajat će 5 dana, otprilike 3 do 6 sati dnevno, u večernjim satima i tijekom vikenda. Predavanja počinju krajem mjeseca oktobra, a održavat će se u prostorijama CEM-ovog Društvenog centra za djecu i mlade „Druga kuća“ u Travniku.

Univerzitetski kurs mogu pohađati državljani BiH, koji imaju završenu srednju školu, starosti od 18 do 40 godina, a koji žele da se profesionalno usavrše u radu s mladima i razvoju zajednice.

Po završetku ovog kursa studenti dobivaju diplomu švedskog Univerziteta Jönköping, koja nosi 30 ECTS bodova.

Centar za edukaciju mladih osigurao je 20 stipendija za najbolje kandidate.

Svi zainteresirani treba da popune formular za prijavu i isti pošalju na e-mail: univerzitetskikurs@cem.ba, ili poštom na adresu: Centar za edukaciju mladih, Bosanska 131, 72270 Travnik, s naznakom: „Prijava za Univerzitetski kurs“.

Formular za prijavu možete preuzeti na web stranici Centra za edukaciju mladih: goo.gl/5fwbc7

Rok za prijavu je 30. septembar 2018. godine do 16:00 sati.