Od 417 pozicija za načelnike i gradonačelnike, među kandidatima je samo 26 žena, odnosno oko 6 posto. U povodu predstojećih lokalnih izbora razgovarali smo s jednom od njih. Mirjana Plavčić, kandidatkinja HDZ-a BiH za načelnicu općine Busovača, objašnjava zašto se kandidirala za ovu poziciju, što bi promijenila i poboljšala u Busovači.

Izvor: Večernji list BiH

Kandidatkinja ste za načelnicu općine Busovača na ovogodišnjim lokalnim izborima. Recite nam nešto o sebi!?

– Rođena sam 1963. u Kiseljaku. Po zanimanju sam diplomirana ekonomistica. Diplomu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu stekla sam 1985. Iste godine zaposlila sam se u Ciglani u Busovači na rukovodećim ekonomsko-financijskim poslovima i tu provela 23 godine. Imam zvanje certificiranog računovođe. Nakon toga, 2009. osnovala sam privatno poduzeće za računovodstvene i usluge poreznog savjetovanja, a od 2012. sam predsjedateljica Općinskog vijeća Busovača. U braku sam i majka dvoje odrasle djece.

Busovača nema obilježja urbane sredine, svjesno ili nesvjesno, zanemaruje se uže gradsko područje po pitanju infrastrukture

Jedna ste od 26 kandidatkinja na načelničku poziciju na Lokalnim izborima 2016.godine. Što možete reći o tome?

Nažalost, od 417 pozicija na načelnike i gradonačelnike, samo je 26 žena, odnosno oko 6%. Uzroke ovakve situacije mogli bismo tražiti u najvećoj mjeri u povijesti i tradiciji u pogledu pozicije žena u društvu i politici. Moramo priznati da usprkos formalnoj jednakopravnosti žena u društvu, posebice u BiH, posrijedi je istinska neravnopravnost. Vrlo često za žene postoje stroži kriteriji kada ae cijeni njihova stručnost ili sposobnost itd. I za ovu formalnu jednakopravnost žene su se kroz povijest izborile, tako se moraju boriti i za istinsku jednakopravnost. Želim ovom prigodom zahvaliti raznim udruženjima žena koje su u ovoj predizbornoj kampanji radile na osnaživanju žena u pogledu uključivanja u društvene, ekonomske i političke procese što se pokazalo jako važnim čak i za one koje su od ranije u politici. Vjerujem da pri kandidiranju mene na poziciju načelnice,to što sam žena nije bio presudan kriterij mojoj političkoj stranci, niti će to biti kriterij mojim glasačima. Osjeti se napredak u političkom osnaživanju žena i odlučnost mladih i obrazovanih žena da se uključe u politički život. Pri završetku kampanje osjećam veliku potporu žena što će vjerujem pokazati i na izborima.

Svojim aktivnostima promovirat ću nematerijalne vrijednosti koje su posljednjih godina potisnute pred materijalnim

Kandidatkinja ste HDZ-a BiH. Kakva je pozicija Vašega političkog subjekta u Busovači?

Moje političko opredjeljenje je vođeno Programom HDZ-a BIH od 1995.godine. HDZ BiH Busovača osam godina nema poziciju načelnika niti većine u Općinskom vijeću i u ovakvim okolnostima ne može biti ni odgovorna za ekonomsko stanje u kojem se nalazi Busovača posljednjih godina. Izbori su prilika da se stanje promijeni. Kroz Općinsko vijeće nudili smo rješenja za važna pitanja o kojima se odlučivalo, posebice o JU Dom zdravlja, ali nažalost, naši prijedlozi nisu bili podržani od strane drugih stranaka i nisu dobili potrebnu većinu. Pitanje Doma zdravlja i njegovog funkcioniranja, zasigurno će biti jedan od većih socijalnih i političkih problema u Busovači u narednom periodu.

Što je temelj Vašeg političkog programa?

Da bismo bolje shvatili Izborni program, napravit ćemo kratku analizu stanja u Busovači. Pokazatelji Službe za zapošljavanje u Porezne uprave pokazuju da Busovača ima stopu neuposlenosti od 50,10%. 2913 uposlenih naspram 2954 neuposlenih je podatak koji zabrinjava. Gospodarska aktivnost u Busovači je pretrpjela značajne promjene u odnosu na period prije rata, kada su nosioci razvitka bile državne firme u Busovači – Mediapan, Vatrostalna, Ciglana,Tisovac, u kojima je bilo uposleno oko 1000 radnika. Pored toga u Zenici, Travniku, N.Travniku je bilo uposleno oko 2500 stanovnika. U ratu i nakon rata se ove firme gase, dolazi do značajnih promjena u ekonomiji BiH nakon rata. Novoformirane firme nisu u stanju apsorbirati broj ljudi koji je ostao bez posla i generacije koje su završile školovanje. Nezaposlenost, nedovoljna gospodarska aktivnost, složena politička situacija i BiH, određena nesigurnost s jedne strane, i otvaranje EU tržišta s druge strane, pokrenuli su procese iseljavanja s područja cjelokupne BiH i šire. Naravno i Busovača je pogođena ovom pojavom. Naš Program može se sažeti u jednoj rečenici: Stvaranje preduvjeta za BOLJI I KVALITETNIJI ŽIVOT svih građana Busovače. Preduvjet boljeg i kvalitetnijeg života je razvijeno gospodarstvo. Stoga je primarna zadaća koju smo planirali u našemu programu stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za jačanje i razvitak gospodarstva. U tu svrhu mobilizirat ćemo sve raspoložive resurse – prirodna bogatstva, imovinu i ljudske resurse. Formiranjem TIMA ZA RAZVITAK, upošljavanjem mladih i obrazovanih kadrova u općinsku administraciju, koji će pripremati projekte prema Europskim fondovima, dat ćemo novi impuls razvitku. Radit ćemo na povezivanju s općinama i gradovima iz susjedne Hrvatske koja je članica EU radi korištenja sredstava EU za prekograničnu suradnju. Bolji i kvalitetniji život želimo u oblasti komunalne infrastrukture s obzirom na to da sadašnja infrastruktura nije ni blizu razine jedne civilizirane lokalne zajednice. Bolji i kvalitetniji život želimo u oblasti odgoja i obrazovanja djece. Jačanjem jedine ustanovu predškolskog odgoja kroz sufinanciranje osigurat ćemo financijsku održivost i dostupnost predškolskog odgoja svoj djeci u Busovači. Planirat ćemo sredstva u proračunu općine za ovu namjenu. Bolji i kvalitetniji život u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. JU Dom zdravlja u Busovači je zbog neracionalnog upravljanja doveden pred financijski kolaps. Bolji i kvalitetniji život želimo u oblasti kulture, športa, informiranja, medija. Moramo održati i rekonstruirati infrastrukturne objekte iz oblasti sporta i kulture, kao i održati funkcioniranje klubova i udruženja na razini koja može podmiriti sportske i kulturne potrebe mladih i ostalih stanovnika

Čime planirate privući glasače da glasuju baš za Vas?

Moje političko opredjeljenje, Program HDZ-a BiH Busovača, moje obrazovanje, moj način života kao jedne sasvim obične žene koja je i uposlena, i politički aktivna, i majka i supruga i domaćica, držim da je dovoljan motiv za svakog običnog čovjeka da izađe na izbore i glasa za mene. Samo onaj tko živi život sličan vašemu, može vas i zastupati i raditi na stvaranju boljih uvjeta življenja u Busovači. U svojima aktivnostima promovirat ću nematerijalne vrijednosti društva koje su posljednjih godina potisnute pred materijalnim.

Što planirate uraditi u prvih 100 dana mandata?

Ni ti jedan mandat nije dovoljan da se napravi čudo, a pogotovo 100 dana. Moramo biti realni. Tih 100 dana je vrijeme izrade i usvajanje proračuna, planiranja kapitalnih ulaganja i sl. Već u prvi proračun ponudit ću Općinskome vijeću na usvajanje drukčiju raspodjelu proračunskog novca za 2017.godinu. Preusmjeravanje samo 3% proračunskog novca može olakšati život mnogim građanima Busovače čime ću pokazati socijalnu osjetljivost. Kako sam kroz Općinsko vijeće ušla u suštinu funkcioniranja lokalne vlasti, u odnose izvršne i predstavničke vlasti, upoznala gdje imamo zadovoljavajuću kvalitetu, a što treba popraviti, naglasak ću dati planovima i strategijama u svim oblastima koje ćemo raditi zajedno s građanima.

Što želite poručiti biračima?

Poći ću od svoga slogana za Lokalne izbore za 2016.godinu, a on glasi: NAPRAVIMO ISKORAK!
Busovača predugo tapka u mjestu dok ostale susjedne općine bilježe ekonomski rast i razvitak.
Busovača predugo živi s nepodmirenim potrebama u pogledu zajedničke komunalne potrošnje.
Busovača nema obilježja urbane sredine, svjesni ili nesvjesno zanemaruje se uže gradsko područje po pitanju infrastrukture.
Zbog svega ovoga Busovača je suočena s padom nataliteta, s odlaskom mladih ljudi i obitelji u zemlje Europe.

Ovo se mora zaustaviti! Busovača mora NAPRAVITI ISKORAK!