Imenovani članovi Nadzornog odbora JKP “Komunalac” d.o.o. Busovača

Na osnovu člana 259. Zakona o privrednim društvima (”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08, 88/08,07/09, 63/10 i 75/13) i člana 9. i 10. Statuta JKP“Komunalac“d.o.o Busovača, broj:130/15 od 04.06.2015. godine Skupština JKP“Komunalac“d.o.o Busovača na svojoj sjednici održanoj dana 16.10.2015. godine donosi

ODLUKU O KONAČNOM

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JKP “Komunalac“ d.o.o. Busovača

I

            Za predsjednika i članove Nadzornog odbora JKP“Komunalac“d.o.o. Busovača imenuju se:

  1. Anđelko Vujica
  2. Naser Hadžibegović
  3. Ozrenka Raič
  4. Slaven Petrović
  5. Armin Hajdarević

II

             Ovlasti Nadzornog odbora regulisane su Zakonom i aktima JKP“Komunalac“d.o.o Busovača.

III

               Mandat članovima Nadzornog odbora  traje 4 (četiri) godine.

IV

            Naknadu za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora  utvrdit će naknadno svojom odlukom Skupština JKP“Komunalac“ d.o.o. Busovača u skladu sa članom 9. Statuta JKP“Komunalac“ d.o.o. Busovača, a isplaćivat će se iz sredstava JKP“Komunalac“d.o.o. Busovača.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u «Službenom  glasniku Općine Busovača », na oglasnoj tabli Općine Busovača, JKP“Komunalac“Busovača i na web stranici Općine Busovača.

Broj: 274/15

Predsjednik Skupštine
JKP“Komunalac“d.o.o. Busovača
Zijad Lušija, dipl. ing.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ravnatelji Katoličkog školskog centra i Medrese posjetili načelnika

Sindikati srednjeg obrazovanja SBK-a traže usklađivanje Kolektivnog ugovora s novim Zakonom o radu