spot_img

Federacija BiH dobiva novo zakonsko rješenje o odvjetništvu

Vlada Federacije BiH utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva pravosuđa prijedlog zakona o odvjetništvu FBiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Prijedlogom ovog zakona se, među ostalim, uređuju odvjetnička djelatnost, uvjeti za obavljanje ove djelatnosti, zatim prava i dužnosti odvjetnika, kao i prestanak prava na obavljanje odvjetništva i privremena zabrana vršenja odvjetničke djelatnosti,piše Večernji.

Također, ovim zakonom su tretirani i odvjetnički stručni suradnik te odvjetnički pripravnik, a propisuju se i odvjetnički ispit i stručno usavršavanje, organizacija odvjetništva, zatim financiranje odvjetničkih komora, disciplinska odgovornost i zaštita prava odvjetnika te odvjetničkih stručnih suradnika i odvjetničkih pripravnika. Prijedlogom zakona je propisano da je odvjetništvo neovisna i samostalna profesionalna djelatnost koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju njihovih prava i pravnih interesa.

Ovaj zakonski propis predviđa da će u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu Skupština Odvjetničke komore donijeti tarifu o nagradama i naknadi za rad odvjetnika dok će, u istom roku, federalni ministar pravosuđa donijeti pravilnik o visini nagrade odvjetnicima za obrane po službenoj dužnosti.

Predlagatelj je naveo da je razlog za donošenje ovog zakona definiranje kvalitetnog zakonskog okvira za obavljanje odvjetničke djelatnosti uz objašnjenje da je važeći Zakon o odvjetništvu FBiH donesen 2002., a koji je do izrade ovog zakona pretrpio više izmjena i dopuna. Federalno ministarstvo pravosuđa je prepoznalo potrebu donošenja novog zakona koji bi na osnovi redovite zakonodavne procedure, kao i provođenja sveobuhvatne javne rasprave, predstavljao kvalitetan normativni okvir za unaprjeđenje odvjetničke djelatnosti.

Tekst zakona je rađen, među ostalim, i u suradnji s odvjetničkim komorama, kako s federalne tako i regionalne razine. (ri)

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti