Čović s predstavnicima UPFBiH o važnosti dijaloga realnog sektora i vlasti

0
14
Foto: Fena
Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) zatražilo je podršku od predsjednika Hrvatske demokratske zajedice BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragana Čovića i HDZ-a BiH za donošenje zakona o doprinosima FBiH u kojem će biti zakonski regulirana obveza Vlade FBiH da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda.

UPFBiH je već dostavio amandmane na Vladin Prijedlog zakona o doprinosima FBiH svim zastupnicima i svim zastupničkim klubovima u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, čije je zasjedanje zakazano za 9. listopad.

– Zahvalni smo gospodinu Čoviću s kojim razgovaramo o ključnim zakonskim rješenjima iz naše ‘Inicijative 20+5+6’ treći put u posljednjih mjesec dana i koji je pokazao razumijevanje za naše zahtjeve. UPFBiH intenzivno komunicira sa svim parlamentarnim političkim strankama u FBiH – kazao je Adnan Smailbegović , predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, nakon sastanka s Draganom Čovićem.

Osim izmjena Zakona o doprinosima, UPFBiH inzistira na usvajanju izmjene Zakona o porezu na dobit FBiH u smislu da se reinvestiranje dobiti oslobodi plaćanja poreza na dobit, a da se oporezuje dividenda s 10 posto.

– U prijedlogu zakona o porezu na dohodak koji je predložila Vlada FBiH se oporezuje dividenda sa 10 posto, ali bez izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit FBiH, u skladu s našim prijedlogom, radi se o još jednom opterećenju koje će direktno opteretiti poslodavce – pojašnjava Smailbegović.

Predsjednik HDZ-a BiH istaknuo je da je tema rasterećenja gospodarstva konačno stavljena na dnevni red političkih razgovora i dogovora.

– Zahvaljujem poslodavcima na redovnoj komunikaciji koju smo uspostavili i mislimo da je to pravi put ka iznalaženju rješenja koja će u konačnici dovesti do povećanja plaća, povoljnijih uvjeta za ulaganje kako domaćih, tako i inozemnih ulagača i smanjenja sive ekonomije. Od izuzetne je važnosti dijalog između predstavnika realnog sektora i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti  kako bi se došlo do rješenja koja će na jednoj strani rasteretiti gospodarstvo, a  neće dovesti u pitanje stabilnost proračunskih prihoda i vanproračunskih fondova – istaknuo je Čović.

Također, iz UO UPFBiH inzistriraju da se hitno formiraju koordinacijska tijela za parafiskalne namete kako na razini FBiH, tako i razini kantona i općina kako bi se radilo na njihovom ukidanju ili smanjenju.

Istaknuto je da u ovome trenutku u FBiH na svim razinama vlasti ima više od 3.200 parafiskalnih nameta.

Iz UPFBiH su kao posebno značajno naglasili potrebu što hitnijeg usvanja izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u smislu da se poslodavci rasterete plaćanja bolovanja u trajanju od 42 dana i da se taj period smanji na 15 dana, dok bi ostatak naknade za bolovanje išao na teret fondova zdravstvenog osiguranja, priopćeno je iz UPFBiH.