Busovača: Provjerite na kojem biračkom mjestu glasate!

0
265
Na biračkom mjestu br. 113A001 BARE 1 koje se nalazi u Barama, u prostorijama Područne škole Bare, glasaju birači iz naseljenog mjesta Bare, Donja Rovna, Gornja Rovna i Kovačevac.

Na biračkom mjestu br. 113A002 BUSOVAČA 1 koje se nalazi u Busovači, u prostorijama Srednje škole Busovača, glasaju birači iz ulica Nikola Šubić Zrinjski, 1. mart i ulice Evlije Ćelebijeare.

Na biračkom mjestu br. 113A003 BUSOVAČA 2 koje se nalazi u Busovači, u prostorijama Srednje škole Busovača, glasaju birači iz ulica Ante Starčević, Bana Jelačića, Matica Hrvatske, Ravljanski put, Stjepana Radića, Tina Ujevića, Alekse Šantiča, Maka Dizdara, Nikole Šopa i Meše Selimovića.

Na biračkom mjestu br. 113A004  BUSOVAČA 4  koje se nalazi u Busovači, u prostorijama Srednje škole Busovača, glasaju birači iz ulica Carački put, Fojnička, Kiseljačka, Karaljice Katarine, Kreševska, Mostarska, Novotravnička, Podcarica, Splitska, Travnička, Viteška, Zagrebačka, Željeznička Ulica, Podcarički put, Isaka Samokovlije, Luka I, II, III, IV, V, VI.

Na biračkom mjestu br. 113A005  BUSOVAČA 6  koje se nalazi u Busovači, u prostorijama Osnovne škole Busovača glasaju birači iz ulica Branilaca/Branitelja domovine i Tisovačka cesta.

Na biračkom mjestu br. 113A006  BUSELJI koje se nalazi u Buseljima, u prostorijama Doma mjesne zajednice Buselji, glasaju birači iz naseljenog mjesta Buselji.

Na biračkom mjestu br. 113A007  RAVAN koje se nalazi u Ravni, u prostorijama Doma mjesne zajednice Ravan, glasaju birači iz naseljenog mjesta Ravan i Kupres.

Na biračkom mjesto br. 113A008  KAONIK 1 koje se nalazi u Kaoniku, u prostorijama Osnovne škole Kaonik, glasaju birači iz naseljenog mjesta Skradno.

Na biračkom mjestu br. 113A009  SOLAKOVIĆI koje se nalazi u Solakovićima, u privatnoj kući vlasnika Stanka Čavare , glasaju birači iz naseljenog mjesta Solakovići i Krčevine.

Na biračkom mjestu br. 113A010  PUTIŠ koje se nalazi u Putišu, u prostorijama Područne škole Putiš, glasaju birači iz naseljenog mjesta Jelinak i Putiš.

Na biračkom mjestu br. 113A011 KAĆUNI 1, koje se nalazi u Kaćunima, u prostorijama Osnovne škole Kaćuni, glasaju birači iz naseljenog mjesta Javor, Mehurići, Nezirovići, Očehnići, Podstjena i Prosje.

Na biračkom mjestu br. 113A012 LUGOVI 1, koje se nalazi u Lugovima, u prostorijama Područne škole Lugovi, glasaju birači iz naseljenog mjesta Dobraljevo, Stubica i Dolac.

Na biračkom mjestu br. 113A013 LUGOVI 2, koje se nalazi u Lugovima, u prostorijama Omladinskog doma Lugovi, glasaju birači iz naseljenog mjesta Krvavčići, Mihaljevići, Milavice i Šudine.

Na biračkom mjestu br. 113A014 POLJE, koje se nalazi u Polju, u privatnoj kući vlasnika Marijana Relota, glasaju birači iz naseljenog mjesta Polje.

Na biračkom mjestu br. 113A015 KAĆUNI 2 , koje se nalazi u Kaćunima, u prostorijama Osnovne škole Kaćuni , glasaju birači iz naseljenog Kaćuni po abecednom redu od slova A do K.

Na biračkom mjestu br. 113A015 B KAĆUNI 2 , koje se nalazi u Kaćunima, u prostorijama Osnovne škole Kaćuni , glasaju birači iz naseljenog mjesta Kaćuni po abecednom redu od slova M do Ž.

Na biračkom mjestu br. 113A016 BARE 2 , koje se nalazi u Barama, u prostorijama Područne škole Bare, glasaju birači iz naseljenog mjesta Hrasno i Jazvine.

Na biračkom mjestu br. 113A017 BUSOVAČA 3 , koje se nalazi u Busovači, u prostorijama Srednje škole Busovača, glasaju birači iz ulica 16. kolovoz/august, Antun Branko Šimić, Kneza Mislava, Kralja Tomislava, Kralja Tvrstka, MSGR, Marka Alaupovića, Fra Nikice Miličević, Hazima efendije Kuskunovića i Ive Andrića.

Na biračkom mjestu br. 113A018 BUSOVAČA 5 , koje se nalazi u Busovači, u prostorijama Srednje škole Busovača, glasaju birači iz ulica Buseljanski put, Grkar, Kulina Bana, S.S. Kranjčevića, Muse Ćazima Ćatića, Gradski trg i Kadića strana.

Na biračkom mjestu br. 113A019 BUSOVAČA 7 , koje se nalazi u Busovači, u prostorijama Osnovne škole Busovača, glasaju birači iznaseljenog mjesta Kula i Carica.

Na biračkom mjestu br. 113A020 KAONIK 2, koje se nalazi u Kaoniku, u prostorijama Osnovne škole Kaonik, glasaju birači iznaseljenog mjesta Kaonik, Podjele i Granice.

Na biračkom mjestu br. 113A021 KATĆI, koje se nalazi u Katićima, u prostorijama Područne škole Katići, glasaju birači iznaseljenog mjesta Grablje, Merdani i Katići.

Na biračkom mjestu br. 113A022 LUGOVI 3, koje se nalazi u Lugovima, u prostorijama Područne škole Lugovi, glasaju birači iz naseljenog mjesta Hozanovići, Podbare, Turići i Zarače.

Na biračkom mjestu br. 113A023 BUKOVCI, koje se nalazi u Bukovcima, u prostorijama Područne škole Bukovci, glasaju birači iz naseljenog mjesta Bukovci, Gusti Grab i Oselište.

Na biračkom mjestu br. 113A024 KATIĆI 1, koje se nalazi u Katićima, u prostorijama Područne škole Katići, glasaju birači iz naseljenog mjesta Lončari i Strane.