spot_img
Nedjelja, 3 prosinca, 2023
spot_imgspot_img

BiH ograničava iznose kamatnih stopa, evo što to znači za stanovništvo

Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske donijele su odluke o privremenom ograničavanju iznosa kamatnih stopa, a kao odgovor na rizik od eventualnog rasta kamatnih stopa.

Agencija za bankarstvo FBiH u srijedu je usvojila Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, a vezano za ublažavanje rizika izazvanog mogućim rastom referentnih kamatnih stopa, inflatornim pritiscima i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište BiH.

Iz Agencije navode da su primarni ciljevi odluke izbjegavanje naglog rasta kamatnih stopa u Federaciji BiH, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, stabilnost bankarskog sustava u smislu utjecaja efekata odluke na kvalitetu kreditnog portfolija banaka, te postizanje makroekonomske ravnoteže.

Dodaju da je Agencija, uslijed povećanog utjecaja kamatnog rizika, a cijeneći institucionalni i regulatorni okvir koji ne omogućava upravljanje inflacijom putem kamatnih stopa i stvarne uzroke inflatornih pritisaka koji se prenose na naše tržište, smatrala potrebnim djelovati na moguće negativne efekte na financijski sustav, korisnike finacijskih usluga i ekonomiju BiH.

Imajući u vidu nadzornu i regulatornu funkciju u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, kao i analizu potencijalnih šokova uslijed rasta kamatne stope, ta odluka ima za cilj pravovremeno upravljanje kreditnim rizikom, formiranje dodatnih rezervi za očekivane kreditne gubitke i ublažavanje posljedica potencijalno značajnog porasta iznosa otplate duga.

Dodatno, primjenom te odluke od banaka se zahtijeva jačanje procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje. Očekuje se da će donesene mjere Agencije ograničiti postupke banaka koji bi mogli nepovoljno utjecati na građane i gospodarstvo, te u konačnici i na rast sustvnih rizika.

Odluka predviđa povećanje minimalnih stopa koje su banke u obavezi primjenjivati za očekivane kreditne gubitke u slučaju značajnijeg rasta kamatnih stopa.

Odredbe odluke naročito utječu na zaštitu korisnika financijskih usluga, a što podrazumijeva da banka neće povećati kamatnu stopu iznad razine koja se smatra značajnom, ukoliko procijeni da će navedeno povećanje kamatne stope imati utjecaja na kreditnu sposobnost korisnika financijske usluge, te bi isto dovelo korisnika financijske usluge u status neizmirenja obaveza.

U skladu s navedenim, banka može takvom korisniku financijske usluge ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti. Također, odluka ima za cilj dodatno stimulirati banke da iznađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim razinama, kako bi se izbjegli negativni efekti na gospodarstvo i stanovništvo, što izravno utječe na izbjegavanje rizika gubitka banke uslijed nemogućnosti izmirenja obaveza prema banci.

Potrebno je da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatnom induciranim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, usporedbu aktualne razine kamatnih stopa u odnosu na razine kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika. Na osnovu navedenog, banka će poduzimati mjere za umanjenje kreditnog rizika i posljedice za korisnike kredita.

Iz Agencije tvrde da će, kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ta odluka, ekonomski poremećaji, uslijed rasta kamatnih stopa, za bankarski sustav Federacije BiH biti umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast udjela nekvalitetne aktive u bilansima banaka bit će izbjegnute.

Donesena odluka predstavlja prvu privremenu reakciju na očekivane ekonomske prilike. U skladu s ranijim iskustvima iz ra razdoblja elementarnih nepogoda 2014. i pandemije koronavirusa, Agencija će provoditi pojačane supervizorske mjere, naročito u prvom kvartalu 2023., u cilju praćenja primjene i efekata donesene odluke, priopćeno je iz te institucije.

Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske priopćeno je da u cilju ublažavanja rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, inflacijom i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište Republike Srpske, a postupajući u skladu sa zakonskim odredbama i propisanim nadležnostima, te uzevši u obzir novonastalu situaciju na financijskom tržištu, Agencija je izdala novi podzakonski akt, tj. Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, a koja je u srijedu usvojena od strane Upravnog odbora Agencije.

Razlog za donošenje predmetne Odluke je ispunjavanje jednog od osnovnih ciljeva i zadataka Agencije, odnosno očuvanja stabilnosti bankarskog sektora. Primarni ciljevi predmetne Odluke su ublažavanje naglog rasta kamatnih stopa u Republici Srpskoj, odnosno zaštita korisnika bankarskih usluga, te stabilnost bankarskog sektora i postizanje makroekonomske ravnoteže, kao i dodatno stimuliranje banaka da pronađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim razinama, kako bi se izbjegli negativni efekti na gospodarstvo i stanovništvo, što izravno utječe na izbjegavanje rizika gubitka banke uslijed nemogućnosti servisiranja obaveza prema banci, navode iz ove Agencije.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Najčitanije vijesti

Izdvojene vijesti

LM