AKCIJA ČIŠĆENJA ŠUMA OPĆINE BUSOVAČA 23. I 24.05.2019.

0
298

Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača.

Projekat implementiraju Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona u saradnji sa sljedećim partnerima:

1.Općina Busovača
2.Javno komunalno preduzeće Komunalac d.o.o. Busovača
3.ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača
4.Lovačko društvo „Zec” Busovača
5.Udruženje za zaštitu životne okoline „EKOBUS” Busovača
6.Kantonalna uprava za šumarstvo Srednjobosanskog kantona
7.Inicijativa za šumarstvo i okoliš – fea

Koristimo ovu priliku da Vas informiramo da će u četvrtak 23.05.2019. godine u saradnji sa partnerima na projektu biti organizirano saniranje i čišćenje (prikupljanje, utovar i odvoz smeća i otpada) 2 divlje deponije na lokalitetima: Milavice i Tisovac. Okupljanje učesnika u akciji saniranja divljih deponija će biti organizirano ispred zgrade šumarije Busovača u 08:00, odakle će se krenuti na lokalitet Milavice, a nakon izvršene sanacije će se pristupiti sanaciji divlje deponije otpada i smeća u Tisovcu.
U petak, 24.05.2019. godine će biti organizirano saniranje i čišćenje (prikupljanje, utovar i odvoz smeća i otpada) 2 divlje deponije na lokalitetima: Krčevine-Barica i Putiš-Dvor. Okupljanje učesnika u akciji saniranja divljih deponija će biti organizirano ispred zgrade šumarije Busovača u 08:00, odakle će se krenuti na lokalitet Krčevine-Barica, a nakon izvršene sanacije će se pristupiti sanaciji divlje deponije otpada i smeća u Putiš-Dvor.
U akciji čišćenja i saniranja 4 divlje deponije smeća i otpada učestvovat će: predstavnici općine Busovača, uposlenici javnog komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Busovača, uposlenici ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača, članovi Lovačkog društva „Zec“ Busovača, članovi Udruženja za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i predstavnici Inicijative za šumarstvo i okoliš – fea i članovi Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona.
Molimo sve zainteresirane i ekološki osviještene građanke i građane, a naročito lokalno stanovništvo da svojim aktivnim učešćem pomognu u akciji čišćenja i saniranja divljih deponija na lokalitetima: Milavice, Tisovac, Krčevine-Barica i Putiš-Dvor 23. i 24.05.2019. godine. Kao odgovorni građani smanjimo štetan utjecaj smeća i otpada na okoliš kroz organizirano odlaganje otpada. Čist okoliš naša je odgovornost i obaveza.
Za više informacija možete se obratiti predsjedniku Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, gospodinu Slaviši Čavara na broj mobitela. 063 557 027