Župa Busovača – Župne obavijesti – Broj 651 – 17. 2. 2019.

0
402
ŽUPNE OBAVIJESTI
6. Kroz godinu – 17. 02. 2019.

1. Danas je šesta nedjelja kroz godinu. Mise su redovitim rasporedom.
2. Utorak je posvećen sv. Anti. U srijedu ured ne radi. U četvrtak pod večernjom misom je Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu.
3. U petak je Katedra sv. Petra, blagdan.
4. U subotu je župni vjeronauk za krizmanike: prva skupina u 9:00, druga skupina u 10:00. U 11:00 je vjeronauk za prvopričesnike. U 12:00 sati je proba malog zbora, a nakon toga je mala Frama i ministranti.
5. Iduća nedjelja je sedma kroz godinu. Mise su 8:00 rana, 9:30 đačka i Čep, 11:00 pučka i Bare, večernja u 17:00 sati.
6. Darovatelji: Goran i Anita Garić 100 KM, Nikica Krišto Dujin 300 dolara, NN 60 KM. U ime župne zajednice zahvaljujemo darovatelju.
7. Pokojni: Pero Budimir (1958), Ludvik Badrov (1939). Pokoj vječni daruj im Gospodine!