U tijeku realizacija projekta ‘Selektiranje otpada na kućnom pragu’ u Busovači

0
162
U tijeku je realizacija projekta “Selektiranje otpada na kućnom pragu” u Busovači koji realizira Općina Busovača u suradnji s Fondom zaštite okoliša FBIH.

Cilj projekta je selektivno prikupljanje otpada i smanjenje ukupnih količina za konačno zbrinjavanje, povećanju pokrivenosti teritorije općine Busovača organiziranim prikupljanjem otpada s trenutnih 55 na 85% iskorištenje korisnih komponenti otpada kao komercijalni dio, smanjenje troškova zbrinjavanja otpada i poboljšanje uvjeta kvaliteta života i zadovoljstva građana sistemom upravljanja otpadom.

Ovim projektom će se provesti procedura oko utvrđivanja lokacija za postavljanje kontejnera za primarnu selekciju, pribavljanje urbanistički suglasnosti za lokacije, izgradnja zelenih otoka za primarnu selekciju otpada, provođenje postupka javnih nabavki za nabavku kontejnera i kanti, instaliranje šest setova kontejnera u tri boje, podjela kanti domaćinstvima, provođenje javne kampanje i edukacija stanovništva o korištenju kontejnera i kanti u svrhu selektiranja komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 65.286,60 KM, a udio Fonda za zaštitu okoliša FBiH u financiranju projekta iznosi 39.000,00 KM, a općine Busovača iznosi 26.286,60 KM.

Projekt će biti završen u narednih deset mjeseci, a njegovi rezultati su već vidljivi na terenu.