Početna BIH Tražite posao? Hrvatska bolnica „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila traži radnike

Tražite posao? Hrvatska bolnica „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila traži radnike

0
P O Z I V
za provjeru znanja i sposobnosti

Hrvatska bolnica „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila prima u radni odnos medicinske sestre-tehničare, za rad na određeno vrijeme, – pet izvršitelja.

Uvjeti: Završena škola srednjeg usmjerenog obrazovanja za medicinske sestre-tehničare IV stupanj stručne spreme, položen stručni ispit i obavljeno testiranje za provjeru znanja sposobnosti iz materije stručnog ispita.

Pisano testiranje će se održati u ponedjeljak 21.05.2018. u 12 sati.

Kako bi mogli pristupiti testiranju, kandidati su dužni predočiti osobnu iskaznicu.
Pisano testiranje se sastoji od provjere znanja iz sljedećih oblasti:
– Opći dio
– Njega bolesnika
– Urgentna medicina

S kandidatima koji ostvare najmanje 80% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, obaviti će se razgovor (intervju), o čemu će biti obaviješteni putem oglasne ploče te mrežne stranice Hrvatske bolnice „Dr. Fra Mato Nikolić“ Nova Bila.

Nakon provedenog pisanog testiranja i razgovora, Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru.

Ravnatelj,
prim. Velimir Valjan, dr.med.