Škola kiparstva za djecu

0
98
Škola kiparstva za djecu, uzrasta od 8-13 godina ima ulogu da potakne osjećaj za formu i prostor, materijal i tehniku izrade od ideje do gotovog rada.

Izražavalo bi se kroz glinu od konstrukcije koja potiče osjećaj za statiku, preko gline kojom se osjeća i izražava forma, kalupa – negativa kojim se uzima otisak od izražene forme do gotovog djela koje se završava da može samostalno i dekorativno stajati u prostoru (kuće, poslovnog prostora, dvorišta, parka ili nekog drugog odgovarajućeg prostora).

Škola počinje s radom 06.08. u 10.00 sati, a završava u subotu, 11.08. prodajnom izložbom. Ukupno će se odraditi 20 sati. Škola je namijenjena uzrastu od 8 do 13 godina za minimalan broj od 7 polaznika i maksimalan neograničen broj. Ako je broj veći od 15 polaznika onda bi polaznici bili podijeljeni po grupama.

Škola ima ulogu upoznavanja i drugih zainteresiranih za ovaj oblik tehnike, roditelja polaznika uz uvjet da ne narušavaju radni prostor polaznika i da ne dekoncentriraju polaznike. Polaznici škole su obavezni platiti kotizaciju od 70 KM (u cijenu je uračunat jedan obrok dnevno i sav potrebni repro materijal za rad). Zadnji dan tečaja održat će se prodajna izložba radova.