Početna POLITIKA Sazvana 78. sjednica Vlade KSB, većina dnevnog reda vezana za braniteljsku populaciju

Sazvana 78. sjednica Vlade KSB, većina dnevnog reda vezana za braniteljsku populaciju

0
Premijer SBK/KSB Tahir Lendo zakazao je 78. sjednicu Vlade SBK za četvrtak, 08. 02. 2018. sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Vlade SBK/KSB, te je predložen slijedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa 77. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu – Ministarstvo privrede
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti obiteljima s djecom – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim i javnim poduzećima za učešće na sajmovima i izložbama” za 2018.godinu – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s pozicije “Subvencije privatnim i javnim poduzećima za učešće na sajmovima i izložbama” – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za 12 rata financijskog leasinga za nabavku motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama za I. i II. mjesec 2018.godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
8. Programi i kriteriji utroška sredstava za 2018.godinu za boračku populaciju – Kantonalna uprava za borce
a) Program i kriteriji utroška sredstava sa stavke “ugovorene i druge posebne usluge” – za troškove zakonske revizije i tjelesnog oštećenja boraca b) Program i kriteriji utroška sredstava sa stavke “udrugama borcima”
c)Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
d) Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
e) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje grobalja i mezarja
f) Program i kriteriji utroška sredstava za pravnu pomoć borcima
9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za pripadnike boračke populacije – Kantonalna uprava za borce
a) Odluka o izdvajanju sredstava za banjsko- klimatsko liječenje
b) Odluka o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih obitelji
c) Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći
d) Odluka o izdvajanju sredstava za finansiranje promjenjene radne sposobnosti
e) Odluka o izdvajanju sredstava za pomoći u slučaju smrti
f) Odluka o izdvajanju sredstava za stambeno zbrinjavanje
g) Odluka o izdvajanju sredstava za zakonsku reviziju
h) Odluka o izdvajanju sredstava za sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka nabavke medicinske opreme – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11.Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Suglasnost za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta u školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Suglasnost za raspisivanje natječaja za sklapanje ugovora o djelu za popunu radnih mjesta u školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova (3x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15. Suglasnost na Plan nabavki Službe za zajedničke poslove za 2018. godine – Služba za zajedničke poslove
16. Informacija o izmjeni cijene lož ulja – Služba za zajedničke poslove
17. Urgencija Jasne Dunđer, odvjetnice iz Novoga Travnika – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Suglasnost za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Suglasnost za zaključivanje izvansudske nagodbe u predmetu “Almir Mekić” – Ministarstvo pravosuđa i uprave
20. Suglasnost za nabavku računara s licencom i opremom – Ured za zakonodavstvo